Na registráciu všetkých členov vášho klubu si môžete vybrať z dvoch spôsobov.

Prvým spôsobom je Excel súbor. Ten si po kliknutí na tlačidlo nižšie stiahnete a vyplnený zašlete na e-mail: registracia@zsl.sk. Na váš mail vám následne príde odkaz na nahratie fotografií detí.  V prípade, že registrujete menší počet detí a nahrávanie do priečinku vám nevyhovuje, môžete fotografie poslať aj v prílohe e-mailu.

Druhým spôsobom je PDF súbor. Ten sa kliknutím na tlačidlo otvorí a umožní sa Vám  stiahnutie (v pravom hornom rohu). Stiahnutý súbor si otvorte v programe Adobe Reader / Adobe Acrobat a vyplňte. V danom programe je možné pridávať aj fotografie. Súbor po vyplnení uložte a zašlite na e-mail: registracia@zsl.sk.


Stiahnuť tabuľku v Exceli


Stiahnuť PDF súbor (s možnosťou pridania fotiek)