Prihláška na registráciu jednotlivca

* povinné

1. Informácie o ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI

Vyplňte len ak ste zákonný zástupca a v 2. časti budete zadávať informácie o dieťati do 18 rokov.
(Túto časť nevypĺňajte, pokiaľ chcete zaregistrovať iba seba ako štatutára, podporovateľa apod. – vypĺňajte až 2. časť formulára, ktorú nájdete nižšie.)


/ / ( deň/mesiac/rok )

Ulica, číslo domu

Ulica, číslo domu

2. Informácie o DIEŤATI / DOSPELOM jednotlivcovi nad 18 rokov.

(Nižšie zákonný zástupca vypĺňa údaje o dieťati / deťoch. Ak ste dospelý – štatutár, podporovateľ, apod., ktorý registruje len seba, vypĺňajte formulár od tejto časti nižšie.)


/ / ( deň/mesiac/rok )

Ulica, číslo domu

Nasledovné polia vypĺňa zákonný zástupca, pokiaľ chce zaregistrovať ďalšie deti:

/ / ( deň/mesiac/rok )
/ / ( deň/mesiac/rok)

Disciplína
Tréner
Inštruktor
Rozhodca
Masér
Fyzioterapeut, Psychoterapeut
Iné

Zaškrtnutím všetkých nasledovných políčok súhlasíte so všetkým spomenutým a zároveň prehlasujete, že ste formulár vyplnili správne.

Svoje rozhodnutie o spracúvaní osobných údajov môžete kedykoľvek zmeniť. Máte právo na zmenu alebo odstránenie svojich údajov z nášho systému. Žiadosť o zmenu alebo odstránenie môžete zaslať na: registracia@zsl.sk

Používame Mailchimp ako marketingovú platformu. Kliknutím nižšie na tlačidlo „Odoslať prihlášku,“ súhlasíte že ste boli oboznámení s tým, že Vaše údaje budú transferované do systému Mailchimp na spracovanie. Viac o ochrane osobných údajov systému Mailchimp