Komentár Ladislava Smolena o ďalších krokoch ZSL: Pokračujeme ďalej

Rast sa deje mimo komfortnej zóny. A my športovci o tom vieme svoje. Často nezískame na “prvú” náš vytúžený cieľ, preto nám do cesty prídu rôzne prekážky. V súčasnosti vznikajú rôzne otázky.  Urobili sme všetko správne, bolo potrebné urobiť viac? Ako vnímať rozhodnutie SOŠV na 58. valnom zhromaždení?

Po piatkovom hlasovaní pléna SOŠV sme sa dostali do fázy rekapitulácie nastavenej metodiky a plánu zmeny. Cez víkend bolo len málo času, aby sme to vedeli realisticky zhodnotiť, ale život je práve o tom. Vedieť čo najrýchlejšie vyhodnotiť svoje kroky, ak sa vám niečo nepodarí podľa predstáv. A keď to je potrebné, tak rýchlo niečo zmeniť alebo vylepšiť.  V tomto prípade pokračujeme ďalej, ešte s väčším odhodlaním bojovať a brániť naše hodnoty i snahu spojiť lyžiarske hnutie pre vás, našich členov, ale aj pre celé lyžiarske a športové hnutie na Slovensku.

Nechceme byť konfrontační a útočiť, pretože nie je v našom záujme byť súčasťou spoločnosti, ktorá má stratégiu postavenú na útokoch a kritike. Vznikli sme nielen preto, aby sme lyžiarske hnutie spojili, ale aby sme priniesli aj nové hodnoty. Hnutie spoločnej komunikácie založené na princípoch fair play a solidarity. Naše nastavenie nezmeníme, môžeme sa len zlepšovať, napredovať a rásť. V súčasnosti je potrebné dať väčší dôraz na externú komunikáciu. Hovoriť viac o činnosti a o členoch ZSL. Našou ďalšou prácou a cieľom je osloviť športové zväzy, ktoré sa v pléne SOŠV zúčastnili hlasovania a dokázať im opodstatnenie našej organizácie, ktorá zastupuje všetkých lyžiarov na Slovensku.

Hlasovanie SOŠV

Samotné rozhodnutie pléna SOŠV som komentoval hneď v piatok. V žiadnom prípade to však nebola prehra ZSL.  Hlasovanie pléna (99 hlasov) dopadlo takto: ZA 40, PROTI 18, ZDRŽALO SA 41. Z celého pléna SOŠV priamo podporil vlastného člena SLA 18 hlasmi. Len podotknem, že 2 hlasy patria samotnej SLA. Takže SLA podporilo 16 hlasov, čo je 16%. ZSL získalo podporu 40 hlasov a keďže ZSL nemalo hlas, vnímame 40% podporu ako veľký úspech a záväzok. Nerozhodných 41 hlasov nakoniec rozhodlo o tom, že navrhované uznesenie neprešlo. Tieto nerozhodné hlasy však nevyjadrili ani podporu vlastnému členovi SLA. Ak to SLA komentuje ako víťazstvo zdravého rozumu a ich veľké víťazstvo a drvivú podporu pléna SOŠV, my to vidíme v trochu inom svetle. 41 % pléna strechy športu pozná veľmi dobre činnosť a praktiky SLA, a preto ich nepodporili v priamej konfrontácii so ZSL.

Ďalšie kroky ZSL.

ZSL vznikol preto, aby spojil a zveľadil lyžiarske hnutie. Ale na to nemôžeme a ani nebudeme používať praktiky, ktoré by nám snáď pomohli sa rýchlejšie dostať do cieľa. Takéto spôsoby by dehonestovali našu snahu o korektnú a fair play organizáciu. Sľubujem za celé vedenie, že v našej snahe nepoľavíme, ale naopak pridáme, poučíme sa z piatku a s ešte väčším odhodlaním ideme svojou cestou ďalej. V ZSL každodenne pracuje  25 vašich ľudí, ktorých cieľom je nepoľaviť a kráčať ďalej. Taktiež aj od každého z vás privítame podporu akýmkoľvek spôsobom, aby sme tak spoločne naplnili naše vízie v slovenskom lyžovaní.

Našou úlohou je budovanie dôvery lyžiarskeho hnutia voči ZSL, budovanie samotnej organizácie, tak aby spĺňala prísne kritériá transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti v fair play a pozitívnom prostredí. Pri všetkom k čomu sme sa odhodlali a zaviazali, nám pribúda na dennej báze veľké množstvo nových výziev aj problémov či komplikácií. Vtedy prídete na to, že ste s nejakou vecou vôbec nepočítali, ale nemáte na výber a musíte sa ňou zaoberať.

V dnešných dňoch sa to na nás valí skoro z každej strany, ale práve teraz vnímame, že dlhoročná príprava projektu ZSL, naše pozitívne a odhodlané nastavenie, profesionálny prístup  nás dnes chráni a aj napriek skutočne zložitej situácii to všetko vieme zvládnuť. A za celé vedenie, zamestnancov a podporovateľov vám zdôrazňujem, že to aj zvládneme.

Budúcnosť lyžiarskeho hnutia sa práve v týchto chvíľach formuje, tvorí a upevňuje.

S potešením Vám chcem oznámiť, že k našej snahe sa veľmi aktívne pripojila výrazná časť bežeckých klubov a tá potešujúca správa je, že sa nezastavila ani po piatkovom rozhodnutí pléna SOŠV. Bežecká komunita má svoje špecifické nastavenia oproti iným, ale moje najväčšie prekvapenie je, že sa javí jednotnejšia ako iné lyžiarske komunity. Postupne ku dnešnému dňu do ZSL vstúpilo zhruba 45% klubov bežeckého lyžovania, ktorí vykonávajú aj športovú činnosť. Podľa vzoru predchodcov všetky tieto bežecké kluby aj vystúpili zo SLA. Musí to byť pre nás všetkých veľmi potešujúce a povzbudzujúce, lebo v priamom prenose vidíme, že naša snaha o opätovné spojenie lyžiarskeho hnutia sa stáva realitou. Celé hnutie víta bežecké kluby v ZSL a teší sa na spoluprácu. Sme presvedčení, že počet klubov, ktoré opustia rady SLA a pridajú sa k ZSL sa bude aj naďalej  len zvyšovať.

Poznáte našu snahu aj spôsoby, ale po piatku k nej pridávame prezentáciu ZSL pre všetky športové zväzy či organizácie u nás, aby o nás získali viac informácii. O našej snahe, dôvodoch a hodnotách prečo a ako spájame lyžiarske hnutie pod krídla ZSL. Je našou povinnosťou informovať celé športové hnutie na Slovensku, že naša snaha v žiadnom prípade nemôže ohroziť športové hnutie práve naopak. Vnímame, že aj v iných organizáciách existujú možno podobné problémy, ale naše riešenie je založené na spájaní a konštrukcii, spoločnom postupe a spolupráci. Nevytvárame precedens, neohrozujeme nikoho, takáto interpretácia je len snahou vytvoriť obavy a strach, a to my určite spôsobom komunikácie a našej činnosti v nikom nevyvolávame. Musíme začať komunikovať s celým športovým hnutím, aby sme v plnom rozsahu vyvrátili tieto účelové tvrdenia a získali viac spojencov, ktorí bez predsudkov dokážu pochopiť našu oprávnenú snahu.

Aktuálne zo ZSL

V tomto období sa u nás deje veľa nového. Podstatne viac ako v zime. Po ukončení sezóny nepretržite prebiehajú stretnutia pracovných skupín, ktoré sa vo všetkých disciplínach pripravujú už na novú sezónu 2021/2022. Spracovávajú sa súťažné, nominačné a kvalifikačné predpisy, tvoria sa športové štruktúry vo všetkých odvetviach, rozpočty, tréningové plány, pripravujú oponentúry, prebiehajú rokovania s dodávateľmi športových potrieb, s potencionálnymi partnermi, ale aj s nemeckým, českým a slovinským lyžiarskym zväzom. Pracujeme na redizajne brandu, loga ZSL a navrhuje sa tímové i reprezentačné oblečenie. Nastavujeme digitalizáciu systémov, zjednodušujeme procesy, ktoré boli časovo i technicky nedostatočné.  Vzdelávaniu venujeme taktiež zvýšenú aktivitu, lebo je to pre nás základ rozvoja, zlacnenia a popularizácie lyžovania. Aktuálne prebiehajú pohovory s novými potencionálnymi členmi tímu ZSL, tak aby sme boli pripravení na novú sezónu. Zväz pracuje na plné obrátky ako v zime, tak aj v lete. Počas letného obdobia usporiadame Konferenciu ZSL, kde Vás budeme informovať o všetkom, na čom aktuálne pracujeme a čo sa v hnutí plánuje.

Na záver osobná prosba. Nenechajte sa prosím rozladiť interpretáciou aktuálnej situácie a videním budúcnosti vedením SLA pánom prezidentom Ivaničom. Určite aj oni majú svoju pravdu a všetci vieme, že majú aj svojich prívržencov a podporovateľov. Vašou výhodou je, že všetci veľmi dobre poznáte ich spôsoby a formy, a zrejme len pri úplnom výpadku pamäte by ste im mohli čokoľvek uveriť. Verte tomu, v čo veriť chcete. Budúcnosť slovenského lyžovania sme MY všetci – Zväz slovenského lyžovania.

Ďakujem Vám za dôveru a citeľnú podporu.