KONTROLÓR


 

Vidím výzvu ako pomôcť lyžovaniu, ktorému sa venujem vo voľnom čase a verím, že doteraz vynaložené úsilie funkcionárov ZSL a lyžiarskych oddielov nielen pri výchove športujúcej mládeže nevyjde nazmar. Transparentosť procesov a dobré nastavenie systémov vedie k spokojnosti členov a jednoduchšej kontrole z vnútra aj z vonku. A tomu by som pripísal hlavný podiel na mojej práci pre ZSL.

KONTROLÓR ŠPORTU

Ing. Ivan Boledovič

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti