Na obsadení postu kontrolóra usilovne pracujeme

KONTROLÓR