POSTUP PRI REGISTRÁCII:

 

Registrácia za člena ZSL jednotlivca je veľmi rýchla a jednoduchá:

  1. krok vyplniť formulár https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/jednotlivec/

  2. krok úhrada členského príspevku na transparentný účet

IBAN:SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Pre identifikáciu platby do poznámky uveďte nasledovné:

  • Meno a priezvisko

  • Názov klubu (ak ste členom klubu registrovaného v ZSL, ak nie – bez klubovej príslušnosti)

Výška členského príspevku jednotlivca je 10,–€/osoba/1 rok