Sporovú komisiu vyberieme z členov ZSL, o.z. podľa platných stanov.