Všetky peniaze do športu.

Motto, ktorým sa budeme vo Zväze slovenského lyžovania neustále riadiť. Cesta, ktorou navždy pôjdeme.
Všetci milovníci zimných športov, či už deti alebo dospelí, si to zaslúžia.

Členské pre jednotlivca na jeden kalendárny rok je minimálne 10€, prípadne min. 40€ na 4 roky.

Členské pre kluby, na 4 kalendárne roky je minimálne 150€. Ďalej je potrebné, aby štatutár klubu za seba zaplatil min. 10€, rovnako aj každý jeden člen klubu min. 10€.

Preto minimálne, lebo môžete Zväz podporiť aj vyššou čiastkou.

SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Každému budúcemu členovi a podporovateľovi úprimne ďakujeme.

Členský poplatok môžete  zaplatiť aj cez QR kód.
Stačí si otvoriť aplikáciu internet bankingu na mobilnom telefóne, načítať QR kód, zadať hodnotu platby a odoslať.
Variabilný symbol je vaše osobné číslo, ktoré dostanete mailom. Do poznámky napíšte, či platíte členský poplatok na 1 rok alebo 4 roky.