podujatia

Prostriedky zo štátneho rozpočtu pre uznaný šport lyžovanie

2023: 1 708 560 eur

2024: 1 671 612  eur


Prostriedky zo štátneho rozpočtu pre národný športový projekt

2023: 398 800 eur

2024: 285 000 eur


Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport zdravotne postihnutých

2023: 147 071 eur

2024: 124 046 eur


PROJEKT TRÉNINGOVÉ CENTRÁ

ZÁPISNICE Z VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚTAŽE

V zmysle schválenej koncepcie rozvoja tréningových centier bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na výstavbu prvého tréningového centra . 

Zápisnice z verejnej obchodnej súťaže nájdete TU.