Štátna športová reprezentácia

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA 2023/24

Michael ORAVEC

FIS profil

ISŠ profil

Nikola FRIČOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Hugo RYBÁR

FIS profil

ISŠ profil

Sofia MÓRICOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Matúš ĎURIŚ

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA 2022/23

MICHAEL ORAVEC

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA 2021/22 URČENÁ ROZHODNUTÍM SOŠV

Marián SUMKA

FIS profil

ISŠ profil

Kayla Anna LOZÁKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Nikola FRIČOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Ján SANITRÁR

FIS profil

ISŠ profil

Jakub VÁLEK

FIS profil

ISŠ profil

Adam LÁSOK

FIS profil

ISŠ profil

Michael ORAVEC

FIS profil

ISŠ profil