foto a videoarchív

Po každom podujatí alebo aktivite týkajúcej sa lyžovania vo voľnom teréne nájdete na tejto podstránke fotografie a videá.