kalendár: kurzy inštruktorov zimných športov

vzdelávanie

Kurzy inštruktorov zimných športov – praktický prehľad a dôležité informácie.
Všetko na jednom mieste.

Prehľad jednotlivých kurzov

Kurz inštruktora zjazdového lyžovania
III. kvalifikačného stupňa
Jasná

29.apríl – 11.máj 2022

Prehľad doškoľovacích kurzov

Momentálne nie sú vypísané žiadne doškoľovacie kurzy.

Prehľad opravných skúšok

Momentálne nie sú vypísané žiadne opravné skúšky.

Kalendár kurzov