kalendár: kurzy inštruktorov zimných športov

vzdelávanie

Kurzy inštruktorov zimných športov – praktický prehľad a dôležité informácie k ním. Všetko na jednom mieste.

Prehľad jednotlivých kurzov

Kurz inštruktora zjazdového lyžovania
I. stupňa

10. – 19. dec 2021

kurz dual zruseny

Duálny kurz inštruktora zjazdového lyžovania a snowboardingu I. stupňa

05. – 19. dec 2021 kurz zrušený pre COVID

Kurz inštruktora snowboardingu
I. stupňa

10. – 19. dec 2021

Kurz animátora lyžovania v Demänovej

20. – 23. dec 2021

Kurz animátora lyžovania na Krahuliach

16. – 19. dec 2021

Kurz rozhodcu alpských disciplín
I. kvalifikačného stupňa

11.12.2021

Prehľad doškoľovacích kurzov

Doškoľovací kurz inštruktora lyžovania
I. stupňa – Zuberec

11. dec 2021

Doškoľovací kurz inštruktora lyžovania
I. stupňa – Jasná

12. dec 2021

Doškoľovací kurz inštruktora lyžovania
I. stupňa – Zuberec

19. dec 2021

Doškoľovací kurz inštruktora
zjazdového lyžovania II. stupňa

19. dec 2021

Doškoľovací kurz inštruktora zjazdového lyžovania
II. stupňa

19. dec 2021

Doškoľovací kurz inštruktora snowboardingu I. stupňa – Jasná

11. dec 2021

Doškoľovací kurz inštruktora snowboardingu I. stupňa – Zuberec

12. dec 2021

Doškoľovací kurz inštruktora snowboardingu I. stupňa – Zuberec

19. dec 2021

Doškoľovací kurz trénera zjazdového lyžovania
I. stupňa

19./20./21.dec 2021

Doškoľovací kurz trénera zjazdového lyžovania
I. stupňa

19./20./21.dec 2021

Prehľad opravných skúšok

Opravné skúšky inštruktora
zjazdového lyžovania
I. kvalifikačného stupňa

19. dec 2021

Opravné skúšky inštruktora
snowboardingu
I. kvalifikačného stupňa

19. dec 2021

Opravné skúšky inštruktora
zjazdového lyžovania
I. kvalifikačného stupňa

19. dec 2021

Opravné skúšky inštruktora
snowboardingu
I. kvalifikačného stupňa

19. dec 2021

Kalendár kurzov