Prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

 • Od 1997 do 2008 pôsobil ako odborný asistent na katedre atletiky, od 2009-2018 v odbore športová edukológia ako docent. Od 1.4. 2018 pôsobí vo funkcii profesora.
 • V roku 2014 bol Akademickým senátom zvolený za dekana FTVŠ UK v Bratislave.
 • Od roku 2016 bol zvolený za člena Výkonného výboru SOV.
 • Vlastné pedagogické pôsobenie sa neustále snaží skvalitňovať skúsenosťami a individuálnymi a tímovými empirickými vedeckovýskumnými sledovaniami.
 • Člen metodickej komisie Slovenského atletického zväzu.
 • V roku 2015 bol členom pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala na tvorbe Zákona o športe a príslušnej vyhlášky upravujúcej vzdelávanie v športe.


Metodika, silový a atletický tréning

PhDr. Tomáš Gurský

 • Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
 • V minulosti bol juniorským a akademickým reprezentantom v zjazdovom lyžovaní a neskôr trénerom zjazdového lyžovania.
 • Poriada prednášky, semináre a workshopy pre trénerov a športovú verejnosť.
 • Viac ako 30-ročná športovo-psychologická prax Top-Fit.
 • Člen medzinárodnej skupiny FAST (Forum for Applied Sport Psychologists in Top-Sport).

http://www.top-fit.sk/blog


Športová psychológia

Mgr. Zora Czoborová, PhD.

 • Vyštudovala telovýchovu a biológiu na Univerzite Komenského v Bratislave.
 • Po dennom štúdiu si urobila doktorantské štúdium na telovýchove s titulom PhD.
 • Získala certifikáty a diplomy oblasti fitnessu a aerobiku.
 • Majsterka sveta vo fitness.
 • Majsterka Európy vo fitness.
 • Profesionálna spolupráca a kondičná príprava SK reprezentácie.
 • V roku 1999 založila Slovenskú akadémiu fitness a aerobiku.

https://www.zoracentrum.sk


Vzdelávanie o športe

Mgr. Iľja Číž, PhD.

 • Vyštudoval FTVŠ UK Bratislava.
 • Pôsobí vo funkcii odborného asistenta na Katedre gymnastiky Fakulty telesnej výchovy a športu UK.
 • Tréner I. triedy pre kulturistiku, silový trojboj a fitness.
 • Diplom BOSU Core.
 • Diplom BOSU strength.
 • Široká publikačná činnosť v oblasti športovej prípravy.

 

Silový tréning

PaedDr. Roman Švantner

 • S prácou kondičného trénera začal v roku 2002 bezprostredne po ukončení štúdia na vysokej škole UMB v Banskej Bystrici.
 • Systém jeho práce je založený na precíznej intraindividuálnej diagnostike pohybových schopností športovcov.
 • Využitie najmodernejších pomôcok a metód.
 • Individuálny prístup.

 

Športový tréning, meranie, testovanie športového výkonu

Mgr. Ján Pozor

 • Vyštudoval FTVŠ UK v Bratislave.
 • Od roku 2009 sa venuje problematike športovej nohy.
 • Venuje sa diagnostike zaťaženia dolných končatín a výrobe ortopedicky tvarovaných vložiek, individuálnej úprave športovej obuvi.

 

http://rebalance.sk/

http://www.footfitting.cz/

 

Zdravý rast, zdravá noha, meranie

Jany Landl

 • Tréner skupinových cvičení, osobný tréner, motivátor.
 • Zakladateľ prekážkového preteku pre dospelých a deti Urban City Race.
 • Tréner v projekte Najväčší víťaz na TV Markíza.
 • Majster Európy a Slovenska v karate.
 • 3. miesto na ME vo Fitness a Majster Slovenska vo Fitness.
 • 18 rokov prax v skupinovom cvičení, 16 rokov prax s osobnými tréningami.

 

http://www.ucr.sk/

Špecializované cvičenia, kondičný tréning