Vzdelávanie v zsl

DOKUMENTY

Prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

Metodika, silový a atletický tréning

Od 1997 do 2008 pôsobil ako odborný asistent na katedre atletiky, od 2009-2018 v odbore športová edukológia ako docent. Od 1.4. 2018 pôsobí vo funkcii profesora.
V roku 2014 bol Akademickým senátom zvolený za dekana FTVŠ UK v Bratislave.
Od roku 2016 bol zvolený za člena Výkonného výboru SOV.
Vlastné pedagogické pôsobenie sa neustále snaží skvalitňovať skúsenosťami a individuálnymi a tímovými empirickými vedeckovýskumnými sledovaniami.
Člen metodickej komisie Slovenského atletického zväzu.
V roku 2015 bol členom pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala na tvorbe Zákona o športe a príslušnej vyhlášky upravujúcej vzdelávanie v športe.

PhDr. Tomáš Gurský

Športová psychológia

Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
V minulosti bol juniorským a akademickým reprezentantom v zjazdovom lyžovaní a neskôr trénerom zjazdového lyžovania.
Poriada prednášky, semináre a workshopy pre trénerov a športovú verejnosť.
Viac ako 30-ročná športovo-psychologická prax Top-Fit.
Člen medzinárodnej skupiny FAST (Forum for Applied Sport Psychologists in Top-Sport).

Mgr. Zora Czoborová, PhD.

Vzdelávanie o športe

Vyštudovala telovýchovu a biológiu na Univerzite Komenského v Bratislave.
Po dennom štúdiu si urobila doktorantské štúdium na telovýchove s titulom PhD.
Získala certifikáty a diplomy oblasti fitnessu a aerobiku.
Majsterka sveta vo fitness. Majsterka Európy vo fitness.
Profesionálna spolupráca a kondičná príprava SK reprezentácie.
V roku 1999 založila Slovenskú akadémiu fitness a aerobiku.

Mgr. Iľja Číž, PhD.

Silový tréning

Vyštudoval FTVŠ UK Bratislava.
Pôsobí vo funkcii odborného asistenta na Katedre gymnastiky Fakulty telesnej výchovy a športu UK.
Tréner I. triedy pre kulturistiku, silový trojboj a fitness.
Diplom BOSU Core. Diplom BOSU strength.
Široká publikačná činnosť v oblasti športovej prípravy.

PaedDr. Roman Švantner

Športový tréning, meranie, testovanie športového výkonu

S prácou kondičného trénera začal v roku 2002 bezprostredne po ukončení štúdia na vysokej škole UMB v Banskej Bystrici.
Systém jeho práce je založený na precíznej intraindividuálnej diagnostike pohybových schopností športovcov.
Využitie najmodernejších pomôcok a metód.
Individuálny prístup.

Mgr. Ján Pozor

Zdravý rast, zdravá noha, meranie

Vyštudoval FTVŠ UK v Bratislave.
Od roku 2009 sa venuje problematike športovej nohy.
Venuje sa diagnostike zaťaženia dolných končatín a výrobe ortopedicky tvarovaných vložiek, individuálnej úprave športovej obuvi.

Jany Landl

Špecializované cvičenia, kondičný tréning

Tréner skupinových cvičení, osobný tréner, motivátor. Tréner v projekte Najväčší víťaz na TV Markíza.
Zakladateľ prekážkového preteku pre dospelých a deti Urban City Race.
Majster Európy a Slovenska v karate.
3. miesto na ME vo Fitness a Majster Slovenska vo Fitness.
18 rokov prax v skupinovom cvičení, 16 rokov prax s osobnými tréningami.

Ing. Michal Molotta

metodika lyžovania, člen lektorského zboru ZSL

Člen lektorského zboru od roku 2005. Lyžiarske vzdelanie nadobudol v ešte vtedy fungujúcej asociácii SAPUL, neskôr dokončil v SLA. Ako inštruktor 3. triedy bol vedúcim vzdelávania v rokoch 2015-2017. Mal na starosti implementáciu lyžiarskeho zväzu do štruktúr Európskej únie, čo sa v r. 2019 podarilo. Odlektoroval 15 kurzov, je senior lektorom v lektorskom zbore. 🙂 

Podieľal sa na vývoji moderných aplikácií podporujúcich výučbu lyžovania. 

“Vzdelanie je prvoradé – vytvára to možnosti na celý život. Po mojom úvodnom kurze inštruktora lyžovania som sa ocitol vo Vrátnej a hneď najbližšie leto v lyžiarskom stredisku v Juhoafrickej republike. Zvyšovaním svojej kvalifikácie a vedomostí v lyžovaní, ako aj pri zlepšovaní pochopenia potrieb svojich klientov, som mal možnosť konfrontovať svoje schopnosti a vedomosti v alpských krajinách. Môžem smelo povedať, že vzdelanie v oblasti lyžovania a snowboardingu je na Slovensku vďaka zanietení lektorov na vysokej úrovni a je skvelo hodnotené aj v zahraničí. Nesmieme však zaspať na vavrínoch, lyžovanie a snowboarding sa vyvíja a my chceme mať špičky lyží a nosy snowboardov na tepe doby. Horám a snehu zdar!”