Štátna športová reprezentácia

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA 2023/24

V súťažnej sezóne 2022/23 žiadny športovec ZSL nepreukázal splnenie výkonnostných kritérií pre zaradenie do štátnej športovej reprezentácie SR 2023/24 v odvetví lyžovania telemarkom.