INFORMAČNÝ SYSTÉM ZSL

PRIHLÁSIŤ SA DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ZSL

Tento prístup je pre štatutárov športových klubov, ktoré sú riadnym členom ZSL a poverené osoby pre správu údajov o športovom klube a jeho členoch.

Ochrana osobných údajov