Kontaktujte nás

NA VŠETKY VAŠE OTÁZKY RADI ZODPOVIEME

registracia@zsl.sk
Kontaktné osoby podľa agendy v jednotlivých oblastiach

Peter PLANÝ – predseda

Václav KLEIN – podpredseda

Martin LIPTAJ – člen


Ing. Martin PAŠKO – prezident – martin.pasko@zsl.sk

člen VV-ZSL pre záležitosti štátnych úradov a medzinárodných vzťahov


JUDr. Jana PALOVIČOVÁ – viceprezident – jana.palovicova@zsl.sk

člen VV-ZSL pre záležitosti štátnych úradov, medzinárodných vzťahov a domácich podujatí


Ján KRAJČÍK – člen výboru pre rozvoj – jan.krajcik@zsl.sk

člen VV-ZSL pre financie, investície a sponzoring a rozvoj športu


Peter BENDÍK ml. – zástupca športovcov – peter.bendik1@gmail.com

člen VV-ZSL pre reprezentáciu a talentovanú mládež


Michal MOLOTTA – zástupca športových odborníkov – michal.molotta@zsl.sk

člen VV-ZSL pre vzdelávanie a školský šport


Václav KLEIN – zástupca Správnej rady – vaclav.klein@gmail.com

člen VV-ZSL pre vzťahy s vlastníkmi športovej infraštruktúry, rozvoj športu, reprezentáciu a talentovanú mládež

Ing. Radovan CAGALA – generálny sekretár – radovan.cagala@zsl.sk +421 905 641 479


Mgr. Zuzana MORAVČÍKOVÁ – OPS riaditeľ – zuzana.moravcikova@zsl.sk +421 919 234 021


Žaneta BEŇOVÁ – administratívny pracovník – sekretariat@zsl.sk +421 911 632 688


Diana BURIČINOVÁ – administratívny pracovník – sekretariat@zsl.sk +421 911 632 688


Vyhotovenie dokumentov, potvrdení, žiadostí:

Mgr. Zuzana MORAVČÍKOVÁ  – zuzana.moravcikova@zsl.sk +421 919 234 021


Fakturačné údaje

Galvániho 16617/17A, 821 04 Bratislava

IČO: 51 319 594  |  DIČ: 2120710152  |  IČ DPH: SK2120710152


Sídlo a doručovacia adresa pre písomnosti

Galvániho 16617/17A, 821 04 Bratislava

Doručovacia adresa pre tovary (sklad ZSL)

Zápotockého 44, 031 01 Liptovský Mikuláš


ZSL marketing s.r.o. je podľa § 18, ods. 1 zákona č. 440/2015 z. z. Zákona o športe dcérskou obchodnou spoločnosťou ZSL o. z., registrovaný v okresnom súde Bratislava 1 pod číslom 126379/B


KONATEĽ

Martin PAŠKO – martin.pasko@zsl.sk


Lucia GRANCOVÁ, marketingový riaditeľ – lucia.grancova@zsl.sk +421 948 280 180


Sekcia alpských disciplín (zjazdové lyžovanie, lyžovanie na tráve, rýchlostné lyžovanie, telemarkové lyžovanie):

Michal RAJČAN – manažér – michal.rajcan@zsl.sk +421 907 680 404

Branislav BROZMAN – starostlivosť o reprezentáciu – branislav.brozman@zsl.sk +421 904 325 848


Sekcia severských disciplín (behy na lyžiach, behy na kolieskových lyžiach, skoky na lyžiach, severská kombinácia):

Marián BALÁŽ – manažér – marian.balaz@zsl.sk +421 903 770 075
Ing. Jana BÚZEKOVÁ – starostlivosť o reprezentáciu – jana.buzekova@zsl.sk +421 904 369 390

Sekcia moderných disciplín (skicross, boardercross, alpský snowboarding, park & pipe, moguls, aerials, freeride, skki-trikke):

Mgr. Ján JAKUBČO – manažér –freestyle@zsl.sk +421 918 359 589
Ing. Jana BÚZEKOVÁ – starostlivosť o reprezentáciu – jana.buzekova@zsl.sk +421 904 369 390
Matej MATYS – športovo  technický riaditeľ  – matej.matys@zsl.sk  +421 904 273 970

Člen VV-ZSL s gesciou pre oblasť reprezentácie a talentovanej mládeže:

Peter BENDÍK – peter.bendik1@gmail.com


Služby a tovary (MTZ):

Meno PRIEZVISKO meno.priezvisko@zsl.sk +421 — — —


Člen VV-ZSL s gesciou pre oblasť obchodných partnerstiev/Ski pool:

Václav KLEIN – vaclav.klein@gmail.comMartin PAŠKO – martin.pasko@zsl.sk

Sekcia alpských disciplín (zjazdové lyžovanie, lyžovanie na tráve, rýchlostné lyžovanie, telemarkové lyžovanie):

Michal RAJČAN – manažér – michal.rajcan@zsl.sk +421 907 680 404


Sekcia severských disciplín (behy na lyžiach, behy na kolieskových lyžiach, skoky na lyžiach, severská kombinácia):

Marián BALÁŽ – manažér – marian.balaz@zsl.sk +421 903 770 075

Sekcia moderných disciplín (skicross, boardercross, alpský snowboarding, park & pipe, moguls, aerials, freeride, skki-trikke):

Mgr. Ján JAKUBČO – manažér – freestyle@zsl.sk +421 918 359 589

Člen VV-ZSL s gesciou pre oblasť podujatia a kalendár
Jana PALOVIČOVÁ jana.palovicova@zsl.sk

Zápis do registra FO a PO v športe,  aktualizácia údajov, nové registrácie a obnovenie členstva

Žaneta BEŇOVÁ registracia@zsl.sk    +421 911 632 452


Platobné statusy:

Diana BURIČINOVÁ sekretariat@zsl.sk +421 911 632 688


Financovanie Alpských disciplín:

Michal RAJČAN – michal.rajcan@zsl.sk +421 907 680 404


Financovanie severských disciplín:

Marián BALÁŽ – marian.balaz@zsl.sk +421 903 770 075


Financovanie moderných disciplín:

Ján JAKUBČOjan.jakubco@zsl.sk +421 918 359 589


Financovanie ZSL:

Radovan CAGALA – radovan.cagala@zsl.sk


Člen VV-ZSL s gesciou pre oblasť financovania

Martin PAŠKO – martin.pasko@zsl.sk


Tvorba a pripomienkovanie:

Radovan CAGALA radovan.cagala@zsl.sk


Uznávanie vzdelania:

Michal MOLOTTA vzdelavanie@zsl.sk


Kurzy a školenia, osvedčenia a licencie:

Andrea LACKOVÁ – andrea.lackova@zsl.sk +421 904 382 946


Metodika a trénerstvo:

Dušan ŠIMO – dusansimo@gmail.com


Média ZSL (web, články, sociálne siete):

Lucia GRANCOVÁ – lucia.grancova@zsl.sk + 421 948 280 180

Alena MORAVČÍKOVÁ –  alena.moravcikova@zsl.sk  +421 918 510 893


FIS:

Jana PALOVIČOVÁ jana.palovicova@zsl.sk


Zahraničné športové zväzy:

Radovan CAGALA – radova.cagala@zsl.sk


INTERSKI, IVSI, ISIA, zahraničné vzdelávacie organizácie:

Michal MOLOTTA – michal.molotta@zsl.sk


Agenda antidopingu + Covid-19:

Mgr. Zuzana MORAVČÍKOVÁ – zuzana.moravcikova@zsl.sk  +421 919 234 021


Sekcia alpských disciplín (zjazdové lyžovanie, lyžovanie na tráve, rýchlostné lyžovanie, telemarkové lyžovanie):

Branislav BROZMAN – starostlivosť o reprezentáciu +421 904 325 848 –  branislav.brozman@zsl.sk alpine@zsl.sk


Sekcia severských disciplín (behy na lyžiach, behy na kolieskových lyžiach, skoky na lyžiach, severská kombinácia):

Ing. Jana BÚZEKOVÁ – starostlivosť o reprezentáciu +421 904 369 390 – jana.buzekova@zsl.sk nordic@zsl.sk

Sekcia moderných disciplín (skicross, boardercross, alpský snowboarding, park & pipe, moguls, aerials, freeride, skki-trikke):

Mgr. Ján JAKUBČO – manažér +421 918 359 589 – jan.jakubco@zsl.sk freestyle@zsl.sk

Hardware, software, helpdesk:

Peter BLÁHA – peter@blaha.sk +421 903 710 527


Martin KUPČO – sklad@zsl.sk +421 907 821 593

Michal MRÁZIK sklad@zsl.sk +421 907 321 356ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA, o. z.:

Galvaniho 16617/17A, 821 04 Bratislava – sídlo, sekretariát, doručovanie písomnosti.


Fakturačné údaje Zväzu slovenského lyžovania

Galvaniho 16617/17A, 821 04 Bratislava


IČO:
50 671 669

DIČ:
2121208595

ZSL o. z.:
Nie je platcom DPH


Dodacia adresa pre tovary (sklad ZSL)

Zápotockého 44, 031 01 L. Mikuláš

Prevádzka skladu: PO-PIA: 15:00-19:00