Kontaktujte nás

Radi vám zodpovieme všetky otázky

Kontaktujte nás tu

Ak chcete otázku položiť priamo, použite formulár nižšie. Prípadne ak sa snažíte odoslať mail s prílohou a nedarí sa vám, prílohu môžete nahrať tu

  ZVäZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA / SKI ASSOCIATION OF SLOVAKIA

  Základné informácie

  Fakturačné údaje

  Sídlo:
  Páričkova 1101/27, 821 08, Bratislava, Ružinov

  Štatutárny orgán:
  PaedDr. Ladislav Smolen, Výkonný viceprezident ZSL

  IČO:
  50 671 669

  DIČ:
  212108595

  DIČ DPH:
  Nie je plátcom DPH.

  Zväz slovenského lyžovania je rozpočtovo-príspevková organizácia zriadená ako občianske združenie a registrovaná v zozname občianskych združení MV SR, č. spisu: zapísaná v registri OZ MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-50466.

  Informácie o ZSL podľa §81 Zákona o športe

  Vlastné zdroje:
  SK4175000000004026825201

  Verejné zdroje:
  SK1109000000005156297675

  Sponzorské zdroje:

  Vzdelávanie:
  SK2909000000005177190084

  Národný športový projekt:

  Ing. Ján Krajčík – prezident
  jan.krajcik@zsl.sk

  PaedDr. Ladislav Smolen – výkonný viceprezident
  ladislav.smolen@zsl.sk

  Martin Paško – 3. člen výboru
  martin.pasko@zsl.sk

  Meno a Priezvisko – zástupca športovcov
  meno.priezvisko@zsl.sk
  +421 900 000 000

  Meno a Priezvisko – zástupca šport. odborníkov
  meno.priezvisko@zsl.sk
  +421 900 000 000

  Radovan Cagala

  Ing. Radovan Cagala – generálny sekretár
  radovan.cagala@zsl.sk
  +421 905 641 479

  Mgr. Ivana Štefančová – vedúca kancelárie
  ivana.stefancova@zsl.sk
  +421 907 107 943

  Monika Hedviga Aninová – správa webu a SportNet
  monika.aninova@zsl.sk
  +421 915 426 927

  Ing. Zuzana Kracinová – finančné záležitosti
  zuzana.kracinová@zsl.sk
  +421 903 266 397

  Ing. Denisa Holubčíková – matrika a licencie
  registracia@zsl.sk | denisa.holubcikova@zsl.sk
  +421 944 097 969

  Bc. Patrícia Beličková – PR & média
  patricia.belickova@zsl.sk
  +421 904 314 783

  Justina Kalamenová – grafický dizajn
  justina.kalamenova@zsl.sk
  +421 918 567 705

  Oddelenie starostlivosti o reprezentáciu a talentovanú mládež

  Bc. Zuzana Senčeková – alpské disciplíny
  alpine@zsl.sk
  +421 908 848 468

  Bc. Ivana Mrázová – severské disciplíny
  nordic@zsl.sk
  +421 940 538 922

  Meno a priezvisko – moderné disciplíny
  freestyle@zsl.sk | snowboard@zsl.sk
  +421 900 000 000

  Ing. Oľga Kuchárová – MTZ & Ski pool
  olga.kucharova@zsl.sk
  +421 948 791 004

  Kontakty

  ——–                 – alpské disciplíny                         meno.priezvisko@zsl.sk                            +421

  ——–                 – severské disciplíny                     meno.priezvisko@zsl.sk                            +421

  ——–                 – moderné disciplíny                    meno.priezvisko@zsl.sk                            +421

  Jaroslava Senčeková – administratíva   
  jaroslava.sencekova@zsl.sk
  +421 915 074 667

  Roman Murín – realizácia 
  roman.murin@zsl.sk
  +421 905 624 314

  Lukáš Nemčík  realizácia 
  lukas.nemcik@zsl.sk
  +421 907 158 448

  Kristína Saalová – tajomník pre vzdelávanie 
  vzdelavanie@zsl.sk
  +421 915 838 824

  Komisia športových klubov

  Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Komisia pre kvalifikačné a nominačné kritériá

  Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Komisia pre súťaže

  Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Komisia pre metodiku a talentovanú mládež

  Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Komisia zdravotná a dopingová

  Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Komisia pre znevýhodnených športovcov

  Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Komisia Masters

  Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Komisia rozhodcov

  Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

  Oddelenie starostlivosti o reprezentáciu a talentovanú mládež

  Bc. Zuzana Senčeková – alpské disciplíny   
  alpine@zsl.sk
  +421 908 848 468

  Bc. Ivana Mrázová – severské disciplíny         
  nordic@zsl.sk
  +421 940 538 922

  Meno a priezvisko – moderné disciplíny  
  freestyle@zsl.sk
  snowboard@zsl.sk
  +421 900 000 000

  Ing. Oľga Kuchárová – MTZ & Ski pool          
  olga.kucharova@zsl.sk
  +421 948 791 004

  Páričkova 1101/27, 821 08 Bratislava – Ružinov