Kontaktujte nás

RADI VÁM ZODPOVIEME VŠETKY OTÁZKY

registracia@zsl.sk
Kontaktné osoby podľa agendy v jednotlivých oblastiach
SPRÁVNA RADA

Peter Planý – predseda

Václav Klein – podpredseda

Martin Liptaj – člen


 

VÝKONNÝ VÝBOR

Ing. Martin Paško – prezident – martin.pasko@zsl.sk

člen VV-ZSL pre záležitosti štátnych úradov a medzinárodných vzťahov


JUDr. Jana Palovičová – viceprezident – jana.palovicova@zsl.sk

člen VV-ZSL pre záležitosti štátnych úradov, medzinárodných vzťahov a domácich podujatí


Ján Krajčík – člen výboru pre rozvoj – martin.pasko@zsl.sk

člen VV-ZSL pre financie, investície a sponzoring a rozvoj športu


Peter Bendik ml. – zástupca športovcov – peter.bendik@zsl.sk

člen VV-ZSL pre reprezentáciu a talentovanú mládež


Michal Molotta – zástupca športových odborníkov – michal.molotta@zsl.sk

člen VV-ZSL pre vzdelávanie a školský šport


Václav Klein – zástupca Správnej rady – vaclav.klein@gmail.com

člen VV-ZSL pre vzťahy s vlastníkmi športovej infraštruktúry, rozvoj športu, reprezentáciu a talentovanú mládež

GENERÁLNY SEKRETARIÁT

Ing. Radovan Cagala – generálny sekretár – radovan.cagala@zsl.sk
+421 905 641 479


Mgr. Roman Hanzel – operačný riaditeľ – roman.hanzel@zsl.sk
+421 917 905 248


Mgr. Ivana Štefančová – vedúca kancelárie – ivana.stefancova@zsl.sk
+421 948 182 224


Diana Buričinová – administratívny pracovník – sekretariat@zsl.sk
+421 911 632 688


 

REPREZENTÁCIA A VÝPRAVY

Sekcia alpských disciplín (zjazdové lyžovanie, lyžovanie na tráve, rýchlostné lyžovanie, telemarkové lyžovanie):

Zuzana Moravčiková – manažér – zuzana.moravcikova@zsl.sk

Zuzana Senčeková – starostlivosť o reprezentáciu – alpine@zsl.sk

Pavol Chovaňák – športovo technický riaditeľ – pavol.chovanak@zsl.sk


Sekcia severských disciplín (behy na lyžiach, behy na kolieskových lyžiach, skoky na lyžiach, severská kombinácia):

Daniel Granec – manažér – daniel.granec@zsl.sk
 
Ivana Mrazová – starostlivosť o reprezentáciu – ivana.mrazova@zsl.sk
 
Ondrej Tuka – športovo  technický riaditeľ – behy na lyžiach – ondrej.tuka@zsl.sk
 
František Vavrinčík – športovo  technický riaditeľ – skoky na lyžiach – frantisek.vavrincik@zsl.sk

Sekcia moderných disciplín (skicross, boardercross, alpský snowboarding, park & pipe, moguls, aerials, freeride, skki-trikke):

Mgr. Ján Jakubčo – manažér – freestyle@zsl.sk

Člen VV-ZSL s gesciou pre oblasť reprezentácie a talentovanej mládeže:
 
Peter Bendík – peter.bendik@zsl.sk


OBCHODNÉ PARTNERSTVÁ/SKI POOL

Služby a tovary (MTZ):

Daniel Granecdaniel.granec@zsl.sk


Člen VV-ZSL s gesciou pre oblasť obchodných partnerstiev/Ski pool:

Václav Kleinvaclav.klein@gmail.comMartin Paškomartin.pasko@zsl.sk

PODUJATIA A KALENDÁR

Sekcia alpských disciplín (zjazdové lyžovanie, lyžovanie na tráve, rýchlostné lyžovanie, telemarkové lyžovanie):

Zuzana Moravčiková – manažér – zuzana.moravcikova@zsl.sk


Sekcia severských disciplín (behy na lyžiach, behy na kolieskových lyžiach, skoky na lyžiach, severská kombinácia):

Daniel Granec – manažér – daniel.granec@zsl.sk

Sekcia moderných disciplín (skicross, boardercross, alpský snowboarding, park & pipe, moguls, aerials, freeride, skki-trikke):

Mgr. Ján Jakubčo – manažér – freestyle@zsl.sk

Člen VV-ZSL s gesciou pre oblasť podujatia a kalendár
 
Jana Palovičová jana.palovicova@zsl.sk
INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

Zápis do registra FO a PO v športe + aktualizácia:

 


 

 

PLATBY A FINANČNÉ TRANSAKCIE

Platobné statusy:

Diana Buričinová sekretariat@zsl.sk


Financovanie Alpských disciplín:

Zuzana Moravčíková – zuzana.moravcikova@zsl.sk


Financovanie severských disciplín:

Daniel Granecdaniel.granec@zsl.sk


Financovanie moderných disciplín:

Ján Jakubčojan.jakubco@zsl.sk


Financovanie ZSL:

Radovan Cagalaradovan.cagala@zsl.sk


Člen VV-ZSL s gesciou pre oblasť financovania

Martin Paškomartin.pasko@zsl.sk


 

VNÚTORNÉ PREDPISY A POKYNY

Tvorba a pripomienkovanie:

Radovan Cagala radovan.cagala@zsl.sk


 

 

VZDELÁVANIE ŠP. ODBORNÍKOV

Uznávanie vzdelania:

Michal Molotta vzdelavanie@zsl.sk 


Kurzy a školenia, osvedčenia a licencie:

Andrea Lackováandrea.lackova@zsl.sk


Metodika a trénerstvo:

Dušan Šimodusansimo@gmail.com


 

MÉDIA A KOMUNIKÁCIA

Wébové sídlo + články:


Sociálne siete:

 


Manažér komunikácie ZSL:


 

POTVRDENIA A TLAČIVÁ

Vyhotovenie dokumentov, potvrdení, žiadostí:

Mgr. Roman Hanzel roman.hanzel@zsl.sk


 

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

FIS:

Jana Palovičová jana.palovicova@zsl.sk


Zahraničné športové zväzy:

Radovan Cagalaradova.cagala@zsl.sk


ISIA:

Michal Molottamichal.molotta@zsl.sk


 

ANTIDOPING + COVID-19

Agenda antidopingu + Covid-19:

Mgr. Roman Hanzel roman.hanzel@zsl.sk


 

MARKETING ZSL

Partneri, zmluvy, obchodné partnerstva, sponzoring:

Meno, Priezvisko@zsl.sk


Martin Paškomartin.pasko@zsl.sk

Člen VV-ZSL s gesciou pre oblasť partneri, zmluvy, obchodné partnerstvá, sponzoring


 

REGISTRÁCIE

Nové registrácie a obnovenia členstva:

Jaroslava Senčeková registracia@zsl.sk


 

FIS LICENCIE

Sekcia alpských disciplín (zjazdové lyžovanie, lyžovanie na tráve, rýchlostné lyžovanie, telemarkové lyžovanie):

Zuzana Senčeková – starostlivosť o reprezentáciu – alpine@zsl.sk


Sekcia severských disciplín (behy na lyžiach, behy na kolieskových lyžiach, skoky na lyžiach, severská kombinácia):

Ivana Mrazová – starostlivosť o reprezentáciu – nordic@zsl.sk

Sekcia moderných disciplín (skicross, boardercross, alpský snowboarding, park & pipe, moguls, aerials, freeride, skki-trikke):

Mgr. Ján Jakubčo – manažér – freestyle@zsl.sk

 
IT SLUŽBY

Hardware, software, helpdesk:

Meno, Priezvisko@


 

 

SKLAD ZSL

Lukáš Nemčíklukas.nemcik@zsl.sk

0907 158 448


 

 


 

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA:

Galvaniho 16617/17A, 821 04 Bratislava – sídlo, sekretariát, doručovanie písomnosti.


Fakturačné údaje Zväzu slovenského lyžovania

Galvaniho 16617/17A, 821 04 Bratislava


IČO:
50 671 669

DIČ:
2121208595

ZSL o. z.:
Nie je platcom DPH


Dodacia adresa pre tovary (sklad ZSL)

Zápotockého 44, 031 01 L. Mikuláš