talentovaná mládež

Predpis ZSL o kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA SEZÓNU 2023

Nikola FRIČOVÁ

Sofia MORICOVÁ

Rebeka RYBÁROVÁ

Michael ORAVEC

Hugo RYBÁR

Matúš ĎURIŠ

Maxim LEGNAVSKÝ