ZVäZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA / SKI ASSOCIATION OF SLOVAKIA

Základné informácie a kontakty

Fakturačné údaje

Sídlo:
Páričkova 1101/27, 821 08, Bratislava, Ružinov

IČO:
50 671 669

DIČ:
2121208595

DIČ DPH:
Nie je plátcom DPH.

Zväz slovenského lyžovania je rozpočtovo-príspevková organizácia zriadená ako občianske združenie a registrovaná v zozname občianskych združení MV SR, č. spisu: zapísaná v registri OZ MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-50466.

Informácie o ZSL podľa §81 Zákona o športe

 

Bankové účty

Vlastné zdroje:
SK4175000000004026825201

Verejné zdroje:
SK1109000000005156297675

Sponzorské zdroje:

Vzdelávanie:
SK2909000000005177190084

Národný športový projekt:

Príspevok uznanému športu:


Reprezentácia:

Na stiahnutie

Konferencia ZSL je najvyšší rozhodovací orgán.

Delegátmi Konferencie ZSL sú riadni členovia a zástupcovia športovcov a športových odborníkov. Každý riadny člen má na Konferencii ZSL jedného delegáta s jedným hlasom.

Delegátom konferencie ZSL je aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne najmenej 50 športovcov  – členov ZSL alebo záujmová organizácia športovcov.

Delegátom Konferencie ZSL je aj jeden zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne najmenej 20 športových odborníkov  – členov ZSL  alebo záujmová organizácia športových odborníkov.

Delegátom Konferencie nesmie byť člen orgánu ZSL  len v súvislosti  s jeho výkonom funkcie v orgáne ZSL.

Konferencie sa môžu zúčastniť okrem delegátov Prezident, Výkonný viceprezident, členovia Výkonného výboru, Kontrolór, predseda a členovia Správnej rady,  členovia Disciplinárnej komisie  a iní hostia na základe pozvania Výkonného výboru, alebo Viceprezidenta a to bez práva hlasovať, tiež  nezávislý pozorovateľ v prípade, ak ho určí Ministerstvo školstva SR na žiadosť člena ZSL.  V prípade, že niektorá z týchto osôb bude voleným delegátom právo hlasovať jej patrí.

 

Zoznam delegátov a ich náhradníkov Konferencie ZSL

 

Peter Planý – predseda

Václav Klein – podpredseda

 

Martin Liptaj – člen

Ing. Ján Krajčík – prezident
jan.krajcik@zsl.sk

JUDr. Jana Palovičová – kooptovaný člen
jana.palovicova@zsl.sk

Martin Paško – 3. člen výboru
martin.pasko@zsl.sk

Meno a Priezvisko – zástupca športovcov
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Meno a Priezvisko – zástupca šport. odborníkov
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Radovan Cagala

Ing. Radovan Cagala – generálny sekretár
radovan.cagala@zsl.sk
+421 905 641 479

Mgr. Roman Hanzel – operačný riaditeľ
roman.hanzel@zsl.sk
+421 917 905 248

Mgr. Ivana Štefančová – vedúca kancelárie
ivana.stefancova@zsl.sk
+421 907 107 943

Monika Hedviga Aninová – správa webu a SportNet
monika.aninova@zsl.sk
+421 915 426 927

Ing. Denisa Holubčíková – matrika a licencie
registracia@zsl.sk | denisa.holubcikova@zsl.sk
+421 944 097 969

Michaela Grendelová & Elen Smrigová – PR & média
grendelova@sprmedia.eu | smrigova@sprmedia.eu
+421 911 101 801 | +421 904 464 169

Justina Kalamenová – grafický dizajn
justina.kalamenova@zsl.sk
+421 918 567 705

Sekcia alpských disciplín (zjazdové lyžovanie, lyžovanie na tráve, rýchlostné lyžovanie, telemarkové lyžovanie)

Bc. Janka Štaffenová – manažér a predseda výboru (poverená riadením)
janka.staffenova@zsl.sk
+421 907 422 162

Sekcia severských disciplín (behy na lyžiach, behy na kolieskových lyžiach, skoky na lyžiach, severská kombinácia)

Ondrej Tuka – manažér a predseda výboru (poverený riadením)
ondrej.tuka@gmail.com
+421 910 357 431

František Vavrinčík – skoky na lyžiach, severská kombinácia
frantisek@vavrincik.eu
+421 905 650 020

Bc. Zuzana Senčeková – alpské disciplíny   
alpine@zsl.sk
+421 908 848 468

Bc. Ivana Mrázová – severské disciplíny         
nordic@zsl.sk
+421 940 538 922

Mgr. Ján Jakubčo – moderné disciplíny  
jan.jakubco@zsl.sk
+421 918 359 589

Meno, Priezvisko – MTZ & Ski pool          
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Meno, Priezvisko – vedúci   
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Lukáš Nemčík  realizácia 
lukas.nemcik@zsl.sk
+421 907 158 448

Jaroslava Senčeková – realizácia   
jarka.sencekova@zsl.sk
+421 915 074 667

——–                 – alpské disciplíny                         meno.priezvisko@zsl.sk                            +421

——–                 – severské disciplíny                     meno.priezvisko@zsl.sk                            +421

——–                 – moderné disciplíny                    meno.priezvisko@zsl.sk                            +421

Meno, priezvisko – tajomník pre vzdelávanie
vzdelavanie@zsl.sk                           
+421 000 000

Michal Molotta – vedúci Lektorského zboru ZSL
michal.molotta@zsl.sk                           
+421 918 448 472

Komisia športových klubov

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia pre kvalifikačné a nominačné kritériá

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia pre súťaže

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia pre metodiku a talentovanú mládež

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia zdravotná a dopingová

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia telesne znevýhodnených športovcov

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia Masters

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia rozhodcov

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia rodičov neplnoletých športovcov

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Medzinárodná komisia

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Ivan Boledovič – kontrolór a predseda   
ivan.boledovic@seznam.cz
+421 905 645 121

Meno, Priezvisko  podpredseda 
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Meno, Priezvisko  3. člen 
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Meno, Priezvisko  predseda 
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Meno, Priezvisko  podpredseda 
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Meno, Priezvisko  3. člen 
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Meno, Priezvisko  predseda 
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Meno, Priezvisko  podpredseda 
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Meno, Priezvisko  3. člen 
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000