Štátna športová reprezentácia

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2023/24

Petra VLHOVÁ

Rebeka JANČOVÁ

FIS profil

FIS profil

ISŠ profil

ISŠ profil

Adam ŽAMPA

FIS profil

ISŠ profil

Andreas ŽAMPA

FIS profil

ISŠ profil

Michal BEKEŠ

FIS profil

ISŠ profil

Teo ŽAMPA

FIS profil

ISŠ profil

Sophia POLÁK

FIS profil

ISŠ profil

Katarína ŠRÓBOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Adam NOVÁČEK

FIS profil

ISŠ profil

Martin MICHALKA

FIS profil

ISŠ profil

Andrej BARNÁŠ

FIS profil

ISŠ profil

Michal TATARKO

FIS profil

ISŠ profil

Daniel PALIČ

FIS profil

ISŠ profil

Tadeáš PREVUZŇÁK

FIS profil

ISŠ profil

Philippe BECK

FIS profil

ISŠ profil

Jozef DIBDIAK

FIS profil

ISŠ profil

Pavel KRASUĽA

FIS profil

ISŠ profil

Vladimír TERNAVSKÝ

FIS profil

ISŠ profil

Dušan AMBROS

Daniel GRANEC

Milan HOFBAUER

FIS profil

FIS profil

FIS profil

ISŠ profil

ISŠ profil

ISŠ profil

Roman STANÍK

František DOLNÍK

FIS profil

FIS profil

ISŠ profil

ISŠ profil

Alexandra REXOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Viktória BALÁŽOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Petra SMARŽOVÁ

Vanesa GAŠKOVÁ

FIS profil

FIS profil

ISŠ profil

ISŠ profil

Miroslav HARAUS

FIS profil

ISŠ profil

Marek KUBAČKA

FIS profil

ISŠ profil

Martin FRANCE

FIS profil

ISŠ profil

Jakub KRAKO

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2022/2023

REBEKA JANČOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

SARAH LIBANTOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

VANESA VULGANOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

ELLA HRBÁŇOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

FILIP BOTKA

FIS profil

ISŠ profil

ADAM NOVÁČEK

FIS profil

ISŠ profil

ANDREJ BARNÁŠ

FIS profil

ISŠ profil

MARTIN MICHALKA

FIS profil

ISŠ profil

DARINA KUBEKOVÁ (RD-C2)

FIS profil

ISŠ profil

ROMAN STANÍK (RD-A4)

FIS profil

ISŠ profil

MARTINA IVANOVÁ (RD-C1)

FIS profil

ISŠ profil

JOZEF DIBDIAK (RD-B8)

FIS profil

ISŠ profil

PAVEL KRASUĽA (RD-B7)

FIS profil

ISŠ profil

MILAN HOFBAUER (RD-B11)

FIS profil

ISŠ profil

FRANTIŠEK DOLNÍK (RD-B12)

FIS profil

ISŠ profil

EMIL DANIŠ (RD B8)

FIS profil

ISŠ profil

VLADIMÍR TERNAVSKÝ (RD A6)

FIS profil

ISŠ profil

DUŠAN AMBROS (RD A5)

FIS profil

ISŠ profil

FIS profil

ISŠ profil

FIS profil

ISŠ profil

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2021/2022 URČENÁ ROZHODNUTÍM SOŠV

Petra VLHOVÁ

Martin BENDIK

FIS profil

FIS profil

ISŠ profil

ISŠ profil

Adam ŽAMPA

FIS profil

ISŠ profil

Andreas ŽAMPA

FIS profil

ISŠ profil

Soňa MORAVČÍKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Petra HROMCOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Kristína SAALOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Barbara KANTOROVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Zuzana JAKUBČOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Martin HYŠKA

FIS profil

ISŠ profil

Samuel REVÚCKY

FIS profil

ISŠ profil

Matej PRIELOŽNÝ

FIS profil

ISŠ profil

Rebeka JANČOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Ella HRBÁŇOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Filip BALÁŽ

FIS profil

ISŠ profil

Filip BOTKA

FIS profil

ISŠ profil

Adam LÁSOK

FIS profil

ISŠ profil

Ján SANITRÁR

FIS profil

ISŠ profil

Kristián PAVELKA

FIS profil

ISŠ profil

Teo ŽAMPA

FIS profil

ISŠ profil

Lenka NIŇAJOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Karolína FRACKOWIAK

FIS profil

ISŠ profil

Timo BOTKA

FIS profil

ISŠ profil

Samuel VIGAŠ

FIS profil

ISŠ profil

Daniel NOSEK

FIS profil

ISŠ profil

David M. MAŽGUT

FIS profil

ISŠ profil

Denisa MEZOVSKÁ

FIS profil

ISŠ profil

Nina GREGOROVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Barbora KUBANYOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Jakub VÁLEK

FIS profil

ISŠ profil

Alexander KANOVITS

FIS profil

ISŠ profil

Robert RUFFÍNI

FIS profil

ISŠ profil

Jozef DIBDIAK

FIS profil

ISŠ profil

Pavel KRASUĽA

FIS profil

ISŠ profil

Emil DANIŠ

FIS profil

ISŠ profil

Vladimír TERNAVSKÝ

FIS profil

ISŠ profil

Dušan AMBROS

FIS profil

ISŠ profil

Roman STANÍK

FIS profil

ISŠ profil

Henrieta FARKAŠOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Petra SMARŽOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Miroslav HARAUS

FIS profil

ISŠ profil

Marek KUBAČKA

FIS profil

ISŠ profil

Martin FRANCE

FIS profil

ISŠ profil

Jakub KRAKO

FIS profil

ISŠ profil

Alexandra REXOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Natália MINTÁLOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Vanesa GAŠKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Alex LAJTMAN

FIS profil

ISŠ profil

PETRA VLHOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

ADAM ŽAMPA

FIS profil

ISŠ profil

ANDREAS ŽAMPA

FIS profil

ISŠ profil

MARTIN BENDÍK

FIS profil

ISŠ profil

MARTIN HYŠKA

FIS profil

ISŠ profil

MICHAL BEKEŠ

FIS profil

ISŠ profil