Tu nájdete stanovy, ktoré sú najvyšším právnym dokumentom Zväzu slovenského lyžovania.

Stanovy ZSL 09.12.2019 Stanovy ZSL 02.07.2021