Tu nájdete stanovy, ktoré sú najvyšším právnym dokumentom Zväzu slovenského lyžovania.

Stanovy-11.10.2019-