Tu nájdete stanovy, ktoré sú najvyšším právnym dokumentom Zväzu slovenského lyžovania.