Tu nájdete Stanovy ZSL, ktoré sú najvyšším právnym dokumentom Zväzu slovenského lyžovania + Organigram ZSL:

Stanovy ZSL 16.12.2021 Organigram ZSL 16.12.2021