Pre registráciu právnickej osoby (športový klub) postupujte nasledovne:

 

1. krok: Vyplňte registračný formulár (dole nižšie)

Po správnom vyplnení formulára Vám bude automaticky doručený potvrdzujúci e-mail.

 

2. krok: Uhraďte členský príspevok

Výška členského príspevku za športový klub je 150,- €/klub/4 roky.

Účet ZSL: SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Pre identifikáciu platby do poznámky uveďte „názov klubu“

Po uhradení členského príspevku bude žiadosť klubu za riadneho člena ZSL úplná a prijatá na spracovanie.

Pri registrácii a spracovaní  Vašich žiadosti postupujeme v zmysle Registračného a prestupového predpisu ZSL

 

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte nás kontaktovať  na registracia@zsl.sk

Prihláška na registráciu športového klubu

* povinné
Štatutár organizácie

/
/