vzdelávanie - faq

vzdelávanie

Vaše najčastejšie kladené otázky a odpovede na ne na jednom mieste.

Prečo práve vzdelávanie v ZSL?

Celosvetové skúsenosti a zapálenie pre snežné športy robia z Lektorského zboru ZSL najlepšiu voľbu ako sa stať inštruktorom, trénerom alebo rozhodcom a vstúpiť do nášho sveta s najkrajšou kanceláriou. Najkvalitnejší lektorský tím vznikol spojením bývalých akreditovaných vzdelávacích stredísk a ponúka najvyššiu dostupnú kvalitu vzdelávania v lyžiarskych športoch.

Môže ZSL vzdelávať trénerov a inštruktorov?

Môže. Takisto môže vydávať licencie inštruktorov, trénerov a rozhodcov lyžovania a snowboardingu.

Chcem sa stať inštruktorom snežných športov, ktorý kurz si mám vybrať?

Ak sa chcete plnohodnotne venovať tomuto zamestnaniu, ideálne je prihlásiť sa na Kurz inštruktora lyžovania I. kvalifikačného stupňa (IAD 1) , Kurz inštruktora snowboardingu I. kvalifikačného stupňa (ISB 1) alebo Duálny kurz inštruktora lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa (IAD 1 + ISB 1). Avšak ktorémukoľvek z uvedených kurzov musí predchádzať absolvovanie “Všeobecnej časti” , ktorá je organizovaná našimi partnermi z vysokých škôl. Aktuálny rozpis kurzov môžete nájsť na podstránke “KURZY”.

Ak ešte nie ste plne rozhodnutí, je možnosť si spraviť Kurz animátora lyžovania, ktorý je lacnejší, kratší a nevyžaduje absolvovanie všeobecnej časti.

Dá sa absolvovať duálny kurz inštruktora pre zjazdové lyže a snowboard?

Áno. Jedná sa o efektívnejšie využitie vašich financií a času a pre vášho zamestnávateľa v lyžiarskej škole máte širšie využitie.

Na aké obdobie má licencia platnosť?

Licencia vydaná ZSL je platná štyri (4) roky okrem kurzov animátora lyžovania.

Od koľko rokov je možné absolvovať kurz?

Kurz inštruktora lyžovania, snowboardingu alebo duálny kurz je možné absolvovať od vekovej hranice 18 rokov (podmienkou je úspešne absolvované stredoškolské vzdelanie). Tieto kritéria vyplývajú z aktuálneho výkladu zákona o športe.

Pre záujemcov starších ako 16 rokov alebo záujemcov bez úspešne ukončeného stredoškolského vzdelania ponúkame kurz animátora.

Aké je cena kurzu?

Ceny kurzov začínajú od 105 EUR.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte, ako učiť klientov lyžovať alebo snowboardovať, ako ich motivovať k pestovaniu snežných športov, základy histórie športu, základy športovej prípravy a získate s tým súvisiace zručnosti.

Ako často bývajú kurzy?

Kurzy bývajú v priemere tri až štyrikrát za zimnú sezónu, niektoré aj častejšie.

Potrebujem plynule ovládať cudzí jazyk (napr. angličtinu)?

Práca v lyžiarskej škole zahŕňa výuku klientov tak domácich, ako aj zahraničných, preto je v tomto povolaní obzvlášť žiadúce ovládať cudzie jazyky – nepotrebujete ho ovládať plynule, ale základná komunikácia sa bude vyžadovať, resp. sa ju v priebehu kurzu naučíte.

Aká musí byť moja úroveň lyžovania/snowboardovania, aby som zvládol kurz?

Základný predpoklad je vedieť komfortne zjazdiť „červenú” zjazdovku na lyžiach, resp. na snowboarde.

Čo robiť keď nemám v decembri deväť (9) dní voľna na absolvovanie kurzu?

Je možnosť ísť na iný kurz organizovaný počas sezóny – napríklad v januári, alebo marci. Najžiadanejšie kurzy sa realizujú viackrát v roku. Ďalšou možnosťou je absolvovanie Kurzu animátora lyžovania.

Je licencia ZSL uznávaná v zahraničí?

Samozrejme. Licenciu vydávame dvojjazyčne (v slovenskom aj anglickom jazyku).

Uzná sa mi licencia zo SAPUL, SLA, SNOWLINE?

Áno. Podmienky uznávania inak nadobudnutého vzdelania budú zverejnené na webovom sídle ZSL, v sekcii Vzdelávanie.