vzdelávanie - faq

vzdelávanie

Vaše najčastejšie kladené otázky a odpovede na ne na jednom mieste.

Prečo práve vzdelávanie v ZSL?

Celosvetové skúsenosti a zapálenie pre snežné športy robia z Lektorského zboru ZSL najlepšiu voľbu ako sa stať inštruktorom, trénerom alebo rozhodcom a vstúpiť do nášho sveta s najkrajšou kanceláriou. Najkvalitnejší lektorský tím vznikol spojením bývalých akreditovaných vzdelávacích stredísk a ponúka najvyššiu dostupnú kvalitu vzdelávania v lyžiarskych športoch.

Môže ZSL vzdelávať trénerov a inštruktorov?

Môže. Takisto môže vydávať licencie inštruktorov, trénerov a rozhodcov lyžovania a snowboardingu.

Bude licencia ZSL uznávaná v zahraničí?

Samozrejme. Licenciu vydávame dvojjazyčne (v slovenskom aj anglickom jazyku).

Na aké obdobie má licencia platnosť?

Licencia vydaná ZSL je platná štyri (4) roky okrem kurzov animátora lyžovania.

Uzná sa mi licencia zo SAPUL, SLA, SNOWLINE?

Áno. Podmienky uznávania inak nadobudnutého vzdelania budú zverejnené na webovom sídle ZSL, v sekcii Vzdelávanie.

Od koľko rokov je možné absolvovať kurz?

Kurz je možné absolvovať od vekovej hranice 16 rokov, avšak osvedčenie pre potreby registrácie do Registra fyzických osôb v športe ISŠ sa vydáva jedine osobám starším ako 18 rokov.

Aké je cena kurzu?

Ceny kurzov začínajú od 105 EUR.

Chcem sa stať inštruktorom snežných športov, ktorý kurz si mám vybrať?

Ak sa chcete plnohodnotne venovať tomuto zamestnaniu, ideálne je prihlásiť sa na Kurz inštruktora lyžovania I. kvalifikačného stupňa alebo Kurz inštruktora snowboardingu I. kvalifikačného stupňa. Ak ešte nie ste plne rozhodnutí, je možnosť si spraviť Kurz animátora lyžovania, ktorý je lacnejší a kratší.

Dá sa absolvovať duálny kurz inštruktora pre zjazdové lyže a snowboard?

Áno. Jedná sa o efektívnejšie využitie vašich financií a času a pre vášho zamestnávateľa v lyžiarskej škole máte širšie využitie.

Čo robiť keď nemám v decembri deväť (9) dní voľna na absolvovanie kurzu?

Je možnosť ísť na iný kurz organizovaný počas sezóny – napríklad v januári, alebo marci. Najžiadanejšie kurzy sa realizujú viackrát v roku. Ďalšou možnosťou je absolvovanie Kurzu animátora lyžovania.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte, ako učiť klientov lyžovať alebo snowboardovať, ako ich motivovať k pestovaniu snežných športov, základy histórie športu, základy športovej prípravy a získate s tým súvisiace zručnosti.

Ako často bývajú kurzy?

Kurzy bývajú v priemere tri až štyrikrát za zimnú sezónu, niektoré aj častejšie.

Potrebujem plynule ovládať cudzí jazyk (napr. angličtinu)?

Práca v lyžiarskej škole zahŕňa výuku klientov tak domácich, ako aj zahraničných, preto je v tomto povolaní obzvlášť žiadúce ovládať cudzie jazyky – nepotrebujete ho ovládať plynule, ale základná komunikácia sa bude vyžadovať, resp. sa ju v priebehu kurzu naučíte.

Aká musí byť moja úroveň lyžovania/snowboardovania, aby som zvládol kurz?

Základný predpoklad je vedieť komfortne zjazdiť „červenú” zjazdovku na lyžiach, resp. na snowboarde.