talentovaná mládež

Predpis ZSL o kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA SEZÓNU 2022/2023

Tadeáš Prevuzňák

Daniel Palič

Hugo Rybár

Andrej Barnáš

Michaela Šáriková

Mia Chorogwická

Rebeka Jančová

Ella Hrbáňová

Sophia Polak

Martin Michalka

Adam Nováček

Filip Botka

David Michal Mažgút