talentovaná mládež

Predpis ZSL o kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže

ZOZNAM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE 2024

(platnosť: 01.05.2024 – 30.04.2025)

Rebeka JANČOVÁ

Ella HRBÁŇOVÁ

Karolína FRACKOWIAK

Sophia POLAK

Katarína ŠROBOVÁ

Lucia HLADKÁ

Veronika ŠROBOVÁ

Vanesa VULGANOVÁ

Michaela ŠARÍKOVÁ

Tereza KRÍŽOVÁ

Maximilián ŠTĚRBA

Nella DZURIŠOVÁ

Martin MICHALKA

Adam NOVÁČEK

Andrej BARNÁŠ

Philippe BECK

Daniel PALIČ

Michal TATARKO

Tadeáš PREVUZŇÁK

Ondrej HRTÁNEK

Erik CIGLAN

Oliver TABAČKO

Adrián KUBÍK

Jakub HARBACH

Lucia GAJDOŠÍKOVÁ