talentovaná mládež

Predpis ZSL o kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA SEZÓNU 2023

Rebeka JANČOVÁ

Ella HRBÁŇOVÁ

Karolina FRACKOWIAK

Sophia POLAK

Katarína ŠROBOVÁ

Mia CHOROGWICKÁ

Veronika ŠROBOVÁ

Vanesa VULGANOVÁ

Michaela ŠARÍKOVÁ

Eva Maria ŠVIDROŇOVÁ

Lucia GAJDOŠÍKOVÁ

Nella DZURIŠOVÁ

Sára ANTOLOVÁ

Margarétka SPURNÁ

Teo ŽAMPA

Timo BOTKA

Daniel NOSEK

Martin MICHALKA

Adam NOVÁČEK

Andrej BARNÁŠ

Philippe BECK

Daniel PALIČ

Michal TATARKO

Tadeáš PREVUZŇÁK

Jozef ŠTRKOLEC

Erik CIGLAN

Oliver TABAČKO