Lektorský zbor zsl

Neoddeliteľnou súčasťou procesu vzdelávania sú učitelia. V športovej terminológií sa stretávame s pojmami tréner, lektor, inštruktor. Lektorský zbor ZSL združuje kvalifikovaných a skúsených trénerov a lektorov snežných športov.

Vznik lektorského zboru datujeme do roku 2021, kedy sa lektori a tréneri troch rôznych vzdelávacích inštitúcií spojili a vytvorili jednotnú vzdelávaciu metodiku pod záštitou Zväzu slovenského lyžovania. Výsledky tejto úzkej komunity odborníkov nachádzame na každom kroku – v lyžiarskych, snowboardových, bežkárskych školách, v kluboch, združeniach, spolkoch a to na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Úlohou lektorského zboru nie je len vzdelávať budúcich trénerov a inštruktorov, ale aj pracovať na nových študijných metódach na základe medzinárodných trendov v snežných športoch. K naplneniu tejto neľahkej úlohy sa lektorský zbor pravidelne stretáva na koordinačných výjazdoch, diskutuje a reprezentuje svoju ideológiu na konferenciách doma i v zahraničí.

lektorsky zbor ZSL

Matej
Sabol

lektor lyžovania

Michal
Molotta

vedúci Vzdelávania ZSL
lektor lyžovania

Peter
Palásthy

lektor lyžovania

Ján
Čillík

lektor lyžovania

Zuzana
Palásthy

lektor lyžovania, snowboardingu

Ján
Kriváň

lektor lyžovania, snowboardingu

Lenka
Keselá

Web & Socials
lektor lyžovania

Marek
Didek

Web & Socials
lektor lyžovania

Tomáš
Minarič

lektor lyžovania

Radovan
Chovančík

lektor lyžovania

Juraj
Kozák

lektor lyžovania

Michal
Jokl

lektor lyžovania

Silvester
Horák

lektor lyžovania, snowboardingu

Marek
Chalabala

lektor snowboardingu

Peter
Kantor

lektor snowboardingu

Ivan
Solár

lektor snowboardingu

Richard
Kulla

lektor lyžovania

Rastislav
Svoreň

lektor lyžovania

Ján
Krajčí

lektor lyžovania

Karol
Hierweg

lektor lyžovania

Denisa
Šulcová

lektor lyžovania

Peter
Turčan

lektor lyžovania

Jakub
Gossányi

lektor lyžovania

Eduard
Ružička

lektor lyžovania

Janka

Štaffenová

lektor lyžovania
tréner 2. triedy

Pavol
Chovaňák

lektor lyžovania
tréner 5. triedy

Ľudovít

Kundis

lektor lyžovania
tréner 3. triedy

Roman
Petrilák

lektor lyžovania
tréner 5. triedy

Martin

Kupčo ml.

lektor rozhodcov pre zjazdové lyžovanie

Kristián

Tomančík

lektor rozhodcov pre snowboard freestyle

Matúš

Jančík

lektor rozhodcov pre behy na lyžiach

Peter
Stano

lektor rozhodcov pre skoky na lyžiach a severskú kombináciu

Martina
Kozáková

adept na
lektora lyžovania

Martin
Mierka

adept na
lektora lyžovania, snowboardingu

Dominik
Potoczny

adept na
lektora snowboardingu

Róbert
Klučka

adept na
lektora lyžovania

Barbora
Tvrzová

adept na
lektora lyžovania

Branislav
Haviernik

adept na
lektora snowboardingu

Peter
Tomko

adept na
lektora lyžovania