Lektorský zbor zsl

Neoddeliteľnou súčasťou procesu vzdelávania sú učitelia. V športovej terminológií sa stretávame s pojmami tréner, lektor, inštruktor. Lektorský zbor ZSL združuje kvalifikovaných a skúsených trénerov a lektorov snežných športov.

Vznik lektorského zboru datujeme do roku 2021, kedy sa lektori a tréneri troch rôznych vzdelávacích inštitúcií spojili a vytvorili jednotnú vzdelávaciu metodiku pod záštitou Zväzu slovenského lyžovania. Výsledky tejto úzkej komunity odborníkov nachádzame na každom kroku – v lyžiarskych, snowboardových, bežkárskych školách, v kluboch, združeniach, spolkoch a to na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Úlohou lektorského zboru nie je len vzdelávať budúcich trénerov a inštruktorov, ale aj pracovať na nových študijných metódach na základe medzinárodných trendov v snežných športoch. K naplneniu tejto neľahkej úlohy sa lektorský zbor pravidelne stretáva na koordinačných výjazdoch, diskutuje a reprezentuje svoju ideológiu na konferenciách doma i v zahraničí.

lektorsky zbor ZSL

Ján Kriváň

člen výboru LZ
lektor lyžovania, snowboardingu

Michal Molotta

člen výboru LZ
lektor lyžovania

Peter Palásthy

člen výboru LZ
lektor lyžovania

Ján Čillík

člen výboru LZ
lektor lyžovania

Zuzana Palásthy

člen výboru LZ
lektor lyžovania, snowboardingu

lektor ZSL Matej Sabol

Matej Sabol

člen výboru LZ
lektor lyžovania

Lenka
Keselá

Web & Socials
lektor lyžovania

Martin
Mierka

Web & Socials
lektor lyžovania, snowboardingu

lektor ZSL

Róbert
Klučka

lektor lyžovania

Radovan
Chovančík

lektor lyžovania

Martina
Kozáková

lektor lyžovania

Marek
Chalabala

lektor snowboardingu

lektor ZSL

Silvester
Horák

lektor lyžovania, snowboardingu

Barbora Tvrzova

lektor lyžovania

MichalJokl

lektor lyžovania

Richard
Kulla

lektor lyžovania

PeterKantor

lektor snowboardingu

Denisa Šulcová

lektor lyžovania

lektor ZSL

RastislavSvoreň

lektor lyžovania

JakubGossányi

lektor lyžovania

Ivan
Solár

lektor snowboardingu

Tomáš
Minarič

lektor lyžovania

lektor ZSL

Jakub
Hraško

lektor lyžovania

Dominik
Potoczny

lektor snowboardingu

lektor ZSL

Miro
Ivan

lektor lyžovania

Karol
Hierweg

lektor lyžovania

Marek
Didek

lektor lyžovania

Roman
Petrilák

lektor lyžovania
tréner 5. triedy

Juraj
Kozák

lektor lyžovania

Slavomíra
Macuráková

lektor lyžovania

Branislav
Haviernik

lektor snowboardingu

lektor ZSL Martin Pvlik

Martin
Pavlík

lektor lyžovania

Peter Turcan

Peter
Turčan

lektor lyžovania

David

Gašparovič

lektor rozhodcov pre akrobatické lyžovanie – freestyle

Kristián

Tomančík

lektor rozhodcov pre snowboard freestyle

Antonín
Přibyl

lektor lyžovania

Ján
Káčer

lektor lyžovania, snowboardingu

Eduard
Ružička

lektor lyžovania

Pavol
Chovaňák

lektor lyžovania

tréner 5. triedy

Peter
Tomko

lektor

lyžovania

Martin

Kupčo ml.

lektor rozhodcov

Dušan

Šimo

metodik lyžovania

Peter
Stano

lektor rozhodcov pre skoky na lyžiach a severskú kombináciu