Lektorský zbor zsl

vzdelávanie

Neoddeliteľnou súčasťou procesu vzdelávania sú učitelia. V športovej terminológií sa stretávame s pojmami tréner, lektor, inštruktor. Lektorský zbor ZSL združuje kvalifikovaných a skúsených trénerov a lektorov snežných športov.

Vznik lektorského zboru dátujeme do roku 2021, kedy lektori a tréneri troch rôznych vzdelávacích inštitúcií sa spojili a vytvorili jednotnú vzdelávaciu metodiku pod záštitou Zväzu slovenského lyžovania. Výsledky tejto úzkej komunity odborníkov nachádzame na každom kroku – v lyžiarskych, snowboardových, bežkárskych školách, v kluboch, združeniach, spolkoch a to na národnej ale aj medzinárodnej úrovni.Úlohou lektorského zboru nie je len vzdelávať budúcich trénerov a inštruktorov, ale aj pracovať na nových študijných metódach na základe medzinárodných trendov v snežných športoch. K naplneniu tejto neľahkej úlohy sa lektorský zbor pravidelne stretáva na koordinačných výjazdoch, diskutuje a reprezentuje svoju ideológiu na konferenciách doma i v zahraničí.

Lektorský zbor ZSL
lektor ZSL Ján Kriváň

Ján Kriváň

člen výboru LZ
lektor lyžovania, snowboardingu

lektor ZSL

Michal Molotta

člen výboru LZ
lektor lyžovania

lektor ZSL

Peter Palásthy

člen výboru LZ
lektor lyžovania

Ján Čillík

člen výboru LZ
lektor lyžovania

lektor ZSL

Zuzana Palásthy

člen výboru LZ
lektor lyžovania, snowboardingu

lektor ZSL Matej Sabol

Matej Sabol

člen výboru LZ
lektor lyžovania

lektor ZSL

Lenka Keselá

Web & Socials
lektor lyžovania

lektor ZSL Martin Mierka

Martin Mierka

Web & Socials
lektor lyžovania, snowboardingu

lektor ZSL

Lenka Keselá

Web & Socials
lektor lyžovania

lektor ZSL Martin Mierka

Martin Mierka

Web & Socials
lektor lyžovania, snowboardingu

lektor ZSL

Róbert
Klučka

lektor lyžovania

lektor ZSL Radovan Chovancik

Radovan Chovančík

lektor lyžovania

lektor ZSL

Martina Kozáková

lektor lyžovania

lektor ZSL

Marek
Chalabala

lektor snowboardingu

lektor ZSL

Silvester
Horák

lektor lyžovania, snowboardingu

lektor ZSL Barbora Tvrzova

Barbora Tvrzova

lektor lyžovania

lektor ZSL

Michal
Jokl

lektor lyžovania

lektor ZSL

Richard
Kulla

lektor lyžovania

lektor ZSL

Peter
Kantor

lektor snowboardingu

lektor ZSL

Denisa Šulcová

lektor lyžovania

lektor ZSL

Rastislav
Svoreň

lektor lyžovania

lektor ZSL

Jakub
Gossányi

lektor lyžovania

lektor ZSL

Ivan
Solár

lektor snowboardingu

lektor ZSL

Tomáš
Minarič

lektor lyžovania

lektor ZSL

Jakub
Hraško

lektor lyžovania

lektor ZSL

Dominik
Potoczny

lektor snowboardingu

lektor ZSL

Miro
Ivan

lektor lyžovania

lektor ZSL

Karol
Hierweg

lektor lyžovania

lektor ZSL

Marek
Didek

lektor lyžovania, snowboardingu

lektor ZSL Roman Petrilak

Roman
Petrilák

lektor lyžovania
tréner 5. triedy

lektor ZSL Juraj Kozak

Juraj
Kozák

lektor lyžovania

lektor ZSL Slavomíra Macuráková

Slavomíra
Macuráková

lektor lyžovania

lektor ZSL Branislav Haviernik

Branislav
Haviernik

lektor snowboardingu

lektor ZSL Martin Pvlik

Martin
Pavlík

lektor lyžovania

Antonín
Přibyl

lektor lyžovania

Ján
Káčer

lektor lyžovania, snowboardingu

Eduard
Ružička

lektor lyžovania

Pavol
Chovanak

lektor lyžovania

Peter
Turčan

lektor lyžovania

Peter
Tomko

lektor lyžovania