talentovaná mládež

Predpis ZSL o kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže

ZOZNAM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE 2024

(platnosť: 01.05.2 0- 30.04.2025)