Pre zmenu klubovej príslušnosti člena ZSL s existujúcou klubovou príslušnosťou postupujte nasledovne:

Zadávateľom prestupu (zmena klubovej príslušnosti) je funkcionár nového klubu, do ktorého radov má predmetná osoba prestúpiť.

 1. Nový klub vyplní tlačivo „Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti„. Pri vyplňovaní žiadosti postupujte v zmysle  Registračného a prestupového predpisu ZSL.
 2. Po prihlásení sa do  Informačného systému ZSL a v ponuke „Žiadosť o prestup“ kliknite na položku „Vytvoriť novú žiadosť“, následne sa otvorí obrazovka pre zadanie novej žiadosti.
 3. Po vyplnení požadovaných údajov o predmetnej osobe kliknite na tlačidlo „Uložiť“ a kliknutím na tlačidlo „Odoslať žiadosť“ je žiadosť zo strany zadávateľa podpísaná a čaká na schválenie zo strany funkcionára pôvodného klubu.
 4. Pôvodný klub predmetnej osoby Vašu žiadosť obdrží vo svojej karte klubu v prípade jeho súhlasu, bude žiadosť postúpená na oddelenie Registrácie a matriky ZSL.
 5. Registrácia a matrika ZSL po kontrole splnenia všetkých náležitostí žiadosti v zmysle osobitného predpisu predmetnú žiadosť spracuje a zaeviduje v evidencii ZSL a klubu zmenu klubovej príslušnosti predmetnej osoby.
 6. Priložte scan vyplnenej žiadosti a potvrďte

Upozorňujeme, že pri žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti je podmienkou, aby predmetná osoba mala splnené členské povinnosti voči ZSL.

Pre vznik klubovej príslušnosti člena ZSL bez klubovej príslušnosti postupujte nasledovne:

 1. Nový klub vyplní tlačivo „Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti„. Pri vyplňovaní žiadosti postupujte v zmysle  Registračného a prestupového predpisu ZSL.
 2. Po prihlásení sa do  Informačného systému ZSL a v ponuke „Žiadosť o prestup“ kliknite na položku „Vytvoriť novú žiadosť“, následne sa otvorí obrazovka pre zadanie novej žiadosti.
 3. Po vyplnení požadovaných údajov o predmetnej osobe kliknite na tlačidlo „Uložiť“ a kliknutím na tlačidlo „Odoslať žiadosť“ je žiadosť zo strany zadávateľa podpísaná a čaká na schválenie zo strany Registrácie a matriky ZSL.
 4. Registrácia a matrika ZSL po kontrole splnenia všetkých náležitostí žiadosti v zmysle osobitného predpisu predmetnú žiadosť spracuje a zaeviduje v evidencii ZSL a klubu zmenu klubovej príslušnosti predmetnej osoby.
 5. Priložte scan vyplnenej žiadosti a potvrďte.

Upozorňujeme, že pri žiadosti o vznik klubovej príslušnosti je podmienkou, aby predmetná osoba mala splnené členské povinnosti voči ZSL.

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte nás kontaktovať  na registracia@zsl.sk