Štátna rreprezentácia

ŠTÁTNA REPREZENTÁCIA SR 2022/2023

HEKTOR KAPUSTÍK

FIS profil

ISŠ profil

JAKUB KARKALÍK

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA REPREZENTÁCIA SR 2021/2022 URČENÁ ROZHODNUTÍM SOŠV

Tamara MESÍKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Erik KAPIAŠ

FIS profil

ISŠ profil

Hektor KAPUSTÍK

FIS profil

ISŠ profil