Štátna športová reprezentácia

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2023/24

Hektor KAPUSTÍK

FIS profil

ISŠ profil

Jakub KARKALÍK

FIS profil

ISŠ profil

Erik KAPIAŠ

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2022/2023

Hektor KAPUSTÍK

FIS profil

ISŠ profil

Jakub KARKALÍK

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2021/2022 URČENÁ ROZHODNUTÍM SOŠV

Erik KAPIAŠ

FIS profil

ISŠ profil

Hektor KAPUSTÍK

FIS profil

ISŠ profil