talentovaná mládež

Predpis ZSL o kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA SEZÓNU 2023

Nikola FRIČOVÁ

Soňa MACEJKOVÁ

Tatiana SUCHÁ

Alex JANOŠKA

Tomáš NORIS