talentovaná mládež

Predpis ZSL o kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA SEZÓNU 2022/2023

Nikola Fričová

Tomáš Noris

Tatiana Suchá

Alex Janoška

Adam Masár

Vanesa Drahovská