Pre registráciu fyzickej osoby s klubovou príslušnosťou registračnú žiadosť podáva športový klub, ktorého ste členom.

V tomto prípade kontaktujte štatutára Vášho športového klubu so žiadosťou o Vašu registráciu za člena ZSL.


Pre registráciu fyzickej osoby bez klubovej príslušnosti postupujte nasledovne:

1. krok: Vyplňte registračný formulár TU

Po správnom vyplnení formulára pristúpte k vykonaniu úhrady členského príspevku.

2. krok: Uhraďte členský príspevok

Výška členského príspevku jednotlivca je 10,–€/osoba/1 rok,

Účet ZSL: SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Pre identifikáciu platby do poznámky uveďte „meno a priezvisko“

Po uhradení členského príspevku bude Vaša žiadosť za člena ZSL úplná a prijatá na spracovanie. Následne Vám bude doručený potvrdzujúci e-mail o členstve v ZSL.

 

Pri registrácii a spracovaní  Vašich žiadosti postupujeme v zmysle Registračného a prestupového predpisu ZSL

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte nás kontaktovať  na registracia@zsl.sk