Štátna športová reprezentácia

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2023/24

Tamara MESÍKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Erik KAPIAŠ

Hektor KAPUSTÍK

FIS profil

FIS profil

ISŠ profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2022/2023

TAMARA MESÍKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

ERIK KAPIAŠ

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2021/2022 URČENÁ ROZHODNUTÍM SOŠV