Štátna reprezentácia

ŠTÁTNA REPREZENTÁCIA SR 2022/2023

TAMARA MESÍKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

ERIK KAPIAŠ

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA REPREZENTÁCIA SR 2021/2022 URČENÁ ROZHODNUTÍM SOŠV