Štátna reprezentácia

ŠTÁTNA REPREZENTÁCIA SR 2022/2023

RD JUNIOR

ERIK KAPIAŠ

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA REPREZENTÁCIA SR 2021/2022 URČENÁ ROZHODNUTÍM SOŠV

JUNIOR TÍM