Štátna reprezentácia

ŠTÁTNA REPREZENTÁCIA SR 2022/2023

RD JUNIOR

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA REPREZENTÁCIA SR 2021/2022 URČENÁ ROZHODNUTÍM SOŠV

JUNIOR TÍM

Tamara MESÍKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Erik KAPIAŠ

FIS profil

ISŠ profil

Hektor KAPUSTÍK

FIS profil

ISŠ profil