registrácia

Pridajte sa k nám. Iba spoločne vytvoríme silnú komunitu.

Zachráňme slovenské lyžovanie.

Kto vypĺňa registráciu jednotlivca?

Registráciu jednotlivca vypĺňate, ak ste:

  • zákonný zástupca a chcete zaregistrovať seba a (/alebo) svoje dieťa,
  • jednotlivec nad 18 rokov,
  • štatutár klubu (a už ste zaregistrovali svoj klub).

Ako vypĺňate registráciu jednotlivca?

Som rodič. Chcem zaregistrovať seba a svoje dieťa. Čo mám robiť?

V prvej časti “1. Informácie o ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI” vyplníte údaje o sebe. V druhej časti “2. Informácie o DIEŤATI / DOSPELOM jednotlivcovi nad 18 rokov” vyplníte informácie o svojom dieťati. Telefónne číslo a e-mailovú adresu môžete použiť svoju. Nezabudnite vybrať lyžiarsky klub (ktorého je dieťa súčasťou), vyplniť e-mail, na ktorý bude zaslaná prihláška a bude vedená celá naša budúca komunikácia. Zadajte disciplínu. Pokiaľ ste tréner, inštruktor, rozhodca alebo vykonávate iné z uvedených povolaní, ktoré by ste mohli vykonávať aj v ZSL, o.z., zaškrtnite aj tie.

V prípade, že chcete zaregistrovať viac detí, pod 2. časťou nájdete ďalšie miesto na vyplnenie údajov o nich. Takýmto spôsobom môžete na jednu prihlášku registrovať max. 3 deti.

Prečítajte si povolenie na zbieranie údajov, stanovy a ak so všetkým súhlasíte, zaškrtnite polia a odošlite prihlášku.

V e-mailovej schránke si skontrolujte došlú poštu (pre istotu aj iné priečinky, ako spam atp.), pretože ešte musíte potvrdiť registračný e-mail.

Som rodič. Moje dieťa je už zaregistrované, ale aj ja chcem byť súčasťou ZSL, o.z. Čo mám robiť?

Môže sa stať, že vaše dieťa zaregistroval do ZSL, o.z. klub v hromadnej prihláške.

Ak však aj vy chcete byť súčasťou nášho Zväzu, stačí keď vyplníte “2. Informácie o DIEŤATI / DOSPELOM jednotlivcovi nad 18 rokov.” 
(Prvú časť – pre zákonných zástupcov – by ste vypĺňali len vtedy, pokiaľ by ste v jednej registrácii registrovali seba, aj dieťa.)

Vyplňte všetky povinné polia.

Ak nášmu Zväzu viete akokoľvek pomôcť, spôsoby môžete napísať v danom políčku. Vyberte si, ktorého klubu ste súčasťou. Pokiaľ nie ste súčasťou žiadneho klubu, nebojte sa zaškrtnúť „bez klubovej príslušnosti“. Dôležité je vyplniť e-mail, na ktorý má byť zaslaná prihláška a cez ktorý bude vedená celá budúca komunikácia. Prečítajte si povolenie na zbieranie údajov a stanovy.

Ak so všetkým súhlasíte, zaškrtnite posledné tri polia a odošlite prihlášku. 

Skontrolujte si svoju e-mailovú schránku a došlú poštu (pre istotu aj iné priečinky, ako spam atp.) Registráciu je potrebné manuálne potvrdiť.

Som podporovateľ a chcem byť vo vašom Zväze. Čo mám vypĺňať?

Vypĺňate nasledovnú časť formulára: „2. Informácie o DIEŤATI / DOSPELOM jednotlivcovi nad 18 rokov”.
(Prvú časť – pre zákonných zástupcov nevypĺňate a preskakujete.)

Vyplňte všetky povinné polia.

Ak nášmu Zväzu viete akokoľvek pomôcť, spôsoby môžete napísať v danom políčku. Vyberte si, ktorého klubu ste súčasťou. Pokiaľ nie ste súčasťou žiadneho klubu, nebojte sa zaškrtnúť bez klubovej príslušnosti. Dôležité je vyplniť e-mail, na ktorý má byť zaslaná prihláška a cez ktorý bude vedená celá budúca komunikácia. Prečítajte si povolenie na zbieranie údajov a stanovy.

Ak so všetkým súhlasíte, zaškrtnite posledné tri polia a odošlite prihlášku.

Skontrolujte si svoju e-mailovú schránku a došlú poštu (pre istotu aj iné priečinky, ako spam atp.). Registráciu je potrebné manuálne potvrdiť.

Vyplnil som všetky polia a... nejak to nefunguje.

Prosím, ešte raz pozorne skontrolujte celý formulár – najmä povinné polia, označené hviezdičkou*. Sú všetky tieto polia vyplnené?

Ak ste správne vyplnili formulár a odoslali ho, zelená správa pri tlačidle vás upozorní, že formulár bol odoslaný. Môže sa však stať, že polia zostanú vyplnené, aj keď sa formulár odošle. Skúste viackrát skontrolovať svoju e-mailovú schránku (aj priečinok s reklamami a spamom) a počkajte na e-mail.

Ak by Vám nič neprišlo – je to znamenie, že niekde nastala chyba. Prosím, skúste formulár vyplniť ešte raz.

Ak by chyby pretrvávali, neváhajte nás kontaktovať na registracia@zsl.sk.

Kde vypĺňate registráciu jednotlivca?

prihláška na registráciu jednotlivca

Ako a kde sa platí členský poplatok?

Členský poplatok sa platí elektronicky na transparentný účet.

Členský poplatok pre jednotlivca na jeden kalendárny rok je minimálne 10€, prípadne min. 40€ na 4 roky.

Preto minimálne, lebo môžete Zväz podporiť aj vyššou čiastkou.

Do poznámky platby napíšte meno a priezvisko člena, za ktorého platíte členský poplatok a informáciu, či platíte členský poplatok na 1 alebo 4 roky.

 

registrácia jednotlivcov – videonávod

Aktualizovaný videonávod pridáme čoskoro.

Kto vypĺňa registráciu klubu?

Registráciu klubu vypĺňate, ak ste:

  • štatutárom klubu alebo inou zodpovednou osobou za klub.

Kde vypĺňate registráciu klubu?

Prihláška na registráciu klubu

Ako vypĺňate registráciu klubu?

V prvej časti vyplníte informácie o klube. V druhej časti vyplníte osobné informácie o štatutárovi klubu, jeho zástupcovi alebo inej zodpovednej osobe za klub.

Nezabudnite vyplniť komunikačný e-mail, cez ktorý bude vedená ďalšia komunikácia.

Prosím, ešte raz pozorne skontrolujte celý formulár – najmä povinné polia, označené hviezdičkou*. Sú všetky tieto polia vyplnené?

Nezabudnite…

Po vyplnení registrácie klubu je potrebné, aby sa štatutár zaregistroval ako jednotlivec a vyplnil hromadnú prihlášku za členov svojho klubu.

Problémy s vypĺňaním registrácie?

Ak ste správne vyplnili formulár a odoslali ho, zelená správa pri tlačidle vás upozorní, že formulár bol odoslaný. Môže sa však stať, že polia zostanú vyplnené, aj keď sa formulár odošle. Skúste viackrát skontrolovať svoju e-mailovú schránku (aj priečinok s reklamami a spamom) a počkajte na e-mail.

Ak by Vám nič neprišlo – je to znamenie, že niekde nastala chyba. Prosím, skúste formulár vyplniť ešte raz.

Ak by chyby pretrvávali, neváhajte nás kontaktovať na registracia@zsl.sk.

Ako a kde sa platí členský poplatok?

Členský poplatok sa platí elektronicky na transparentný účet.

Členský poplatok za klub je minimálne 150€ / 4 kalendárne roky.
Je potrebné zaplatiť členské poplatky za členov klubu: 10€ / 1 človek / 1 rok, prípadne 40€ / 1 človek / 4 roky.
Tiež sa platí členský poplatok za štatutára klubu, 10€ / 1 rok, 40€ / 4 roky.

Preto minimálne, lebo môžete Zväz podporiť aj vyššou čiastkou.

Do poznámky platby napíšte za aký klub / akého člena platíte členský poplatok a informáciu, či platíte členský poplatok na 1 alebo 4 roky.

 

registrácia klubu – videonávod

Aktualizovaný videonávod pridáme čoskoro.

Na registráciu všetkých členov vášho klubu si môžete vybrať z dvoch spôsobov.

Prvým spôsobom je Excel súbor. Ten si po kliknutí na tlačidlo nižšie stiahnete a vyplnený zašlete na e-mail: registracia@zsl.sk.

Stiahnuť tabuľku v Exceli

Druhým spôsobom je PDF súbor. Ten sa kliknutím na tlačidlo otvorí a umožní sa Vám  stiahnutie (v pravom hornom rohu). Stiahnutý súbor si otvorte v programe Adobe Reader / Adobe Acrobat a vyplňte. Súbor po vyplnení uložte a zašlite na e-mail: registracia@zsl.sk.

Stiahnuť PDF súbor

 

hromadná registrácia členov- videonávod

Aktualizovaný videonávod pridáme čoskoro.