registrácia

Pridajte sa k nám. Iba spoločne vytvoríme silnú komunitu.

Zachráňme slovenské lyžovanie.

Kto vypĺňa registráciu jednotlivca?

Registráciu jednotlivca vypĺňate, ak ste:

  • zákonný zástupca a chcete zaregistrovať seba a (/alebo) svoje dieťa,
  • jednotlivec nad 18 rokov,
  • štatutár klubu (a už ste zaregistrovali svoj klub).

Kde vypĺňate registráciu jednotlivca?

prihláška na registráciu jednotlivca

Ako a kde sa platí členský poplatok?

Členský poplatok sa platí elektronicky na transparentný účet.

Členský poplatok pre jednotlivca na jeden kalendárny rok je minimálne 10€, prípadne min. 40€ na 4 roky.

Preto minimálne, lebo môžete Zväz podporiť aj vyššou čiastkou.

Do poznámky platby napíšte meno a priezvisko člena, za ktorého platíte členský poplatok a informáciu, či platíte členský poplatok na 1 alebo 4 roky.

Kto vypĺňa registráciu klubu?

Registráciu klubu vypĺňate, ak ste:

  • štatutárom klubu alebo inou zodpovednou osobou za klub.

Kde vypĺňate registráciu klubu?

Prihláška na registráciu klubu

Ako vypĺňate registráciu klubu?

V prvej časti vyplníte informácie o klube. V druhej časti vyplníte osobné informácie o štatutárovi klubu, jeho zástupcovi alebo inej zodpovednej osobe za klub.

Nezabudnite vyplniť komunikačný e-mail, cez ktorý bude vedená ďalšia komunikácia.

Prosím, ešte raz pozorne skontrolujte celý formulár – najmä povinné polia, označené hviezdičkou*. Sú všetky tieto polia vyplnené?

Nezabudnite…

Po vyplnení registrácie klubu je potrebné, aby sa štatutár zaregistroval ako jednotlivec a vyplnil hromadnú prihlášku za členov svojho klubu.

Problémy s vypĺňaním registrácie?

Ak ste správne vyplnili formulár a odoslali ho, zelená správa pri tlačidle vás upozorní, že formulár bol odoslaný. Môže sa však stať, že polia zostanú vyplnené, aj keď sa formulár odošle. Skúste viackrát skontrolovať svoju e-mailovú schránku (aj priečinok s reklamami a spamom) a počkajte na e-mail.

Ak by Vám nič neprišlo – je to znamenie, že niekde nastala chyba. Prosím, skúste formulár vyplniť ešte raz.

Ak by chyby pretrvávali, neváhajte nás kontaktovať na registracia@zsl.sk.

Ako a kde sa platí členský poplatok?

Členský poplatok sa platí elektronicky na transparentný účet.

Členský poplatok za klub je minimálne 150€ / 4 kalendárne roky.
Je potrebné zaplatiť členské poplatky za členov klubu: 10€ / 1 človek / 1 rok, prípadne 40€ / 1 človek / 4 roky.
Tiež sa platí členský poplatok za štatutára klubu, 10€ / 1 rok, 40€ / 4 roky.

Preto minimálne, lebo môžete Zväz podporiť aj vyššou čiastkou.

Do poznámky platby napíšte za aký klub / akého člena platíte členský poplatok a informáciu, či platíte členský poplatok na 1 alebo 4 roky.

Na registráciu všetkých členov vášho klubu si môžete vybrať z dvoch spôsobov.

Prvým spôsobom je Excel súbor. Ten si po kliknutí na tlačidlo nižšie stiahnete a vyplnený zašlete na e-mail: registracia@zsl.sk.

Stiahnuť tabuľku v Exceli

Druhým spôsobom je PDF súbor. Ten sa kliknutím na tlačidlo otvorí a umožní sa Vám  stiahnutie (v pravom hornom rohu). Stiahnutý súbor si otvorte v programe Adobe Reader / Adobe Acrobat a vyplňte. Súbor po vyplnení uložte a zašlite na e-mail: registracia@zsl.sk.

Stiahnuť PDF súbor