registrácia

Pridajte sa k nám. Iba spoločne vytvoríme silnú komunitu.

Zachráňme slovenské lyžovanie.

 

Pre registráciu fyzickej osoby s klubovou príslušnosťou registračnú žiadosť podáva športový klub, ktorého ste členom.

V tomto prípade kontaktujte štatutára Vášho športového klubu so žiadosťou o Vašu registráciu za člena ZSL.


Pre registráciu fyzickej osoby bez klubovej príslušnosti postupujte nasledovne:

1. krok: Vyplňte registračný formulár TU

Po správnom vyplnení formulára Vám bude automaticky doručený potvrdzujúci e-mail.

2. krok: Uhraďte členský príspevok

Výška členského príspevku jednotlivca je 10,–€/osoba/1 rok,

Účet ZSL: SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Pre identifikáciu platby do poznámky uveďte „meno a priezvisko“

Po uhradení členského príspevku bude Vaša žiadosť za člena ZSL úplná a prijatá na spracovanie.

Pri registrácii a spracovaní  Vašich žiadosti postupujeme v zmysle Registračného a prestupového predpisu ZSL

Ochrana osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte nás kontaktovať  na registracia@zsl.sk

 

 

 

Pre registráciu právnickej osoby (športový klub) postupujte nasledovne:

 

1. krok: Vyplňte registračný formulár (dole nižšie)

Po správnom vyplnení formulára Vám bude automaticky doručený potvrdzujúci e-mail.

 

2. krok: Uhraďte členský príspevok

Výška členského príspevku za športový klub je 150,- €/klub/4 roky.

Účet ZSL: SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Pre identifikáciu platby do poznámky uveďte „názov klubu“

Po uhradení členského príspevku bude žiadosť klubu za riadneho člena ZSL úplná a prijatá na spracovanie.

Pri registrácii a spracovaní  Vašich žiadosti postupujeme v zmysle Registračného a prestupového predpisu ZSL

 

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte nás kontaktovať  na registracia@zsl.sk

Prihláška na registráciu športového klubu

* povinné
Štatutár organizácie

/
/

 
 
 


 

Kde vypĺňate registráciu klubu?

Prihláška na registráciu klubu

Ako vypĺňate registráciu klubu?

V prvej časti vyplníte informácie o klube. V druhej časti vyplníte osobné informácie o štatutárovi klubu, jeho zástupcovi alebo inej zodpovednej osobe za klub.

Nezabudnite vyplniť komunikačný e-mail, cez ktorý bude vedená ďalšia komunikácia.

Prosím, ešte raz pozorne skontrolujte celý formulár – najmä povinné polia, označené hviezdičkou*. Sú všetky tieto polia vyplnené?

Nezabudnite…

Po vyplnení registrácie klubu je potrebné, aby sa štatutár zaregistroval ako jednotlivec a vyplnil hromadnú prihlášku za členov svojho klubu.

Problémy s vypĺňaním registrácie?

Ak ste správne vyplnili formulár a odoslali ho, zelená správa pri tlačidle vás upozorní, že formulár bol odoslaný. Môže sa však stať, že polia zostanú vyplnené, aj keď sa formulár odošle. Skúste viackrát skontrolovať svoju e-mailovú schránku (aj priečinok s reklamami a spamom) a počkajte na e-mail.

Ak by Vám nič neprišlo – je to znamenie, že niekde nastala chyba. Prosím, skúste formulár vyplniť ešte raz.

Ak by chyby pretrvávali, neváhajte nás kontaktovať na registracia@zsl.sk.

Ako a kde sa platí členský poplatok?

Členský poplatok sa platí elektronicky na transparentný účet.

Členský poplatok za klub je minimálne 150€ / 4 kalendárne roky.
Je potrebné zaplatiť členské poplatky za členov klubu: 10€ / 1 človek / 1 rok, prípadne 40€ / 1 človek / 4 roky.
Tiež sa platí členský poplatok za štatutára klubu, 10€ / 1 rok, 40€ / 4 roky.

Preto minimálne, lebo môžete Zväz podporiť aj vyššou čiastkou.

Do poznámky platby napíšte za aký klub / akého člena platíte členský poplatok a informáciu, či platíte členský poplatok na 1 alebo 4 roky.

 

ÚHRADA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU JEDNOTLIVCA:

Pre predĺženie individuálneho členstva v ZSL je potrebné uhradiť členský príspevok na ďalšie obdobie.

Členský príspevok uhraďte na účet ZSL: SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Výška členského príspevku jednotlivca je 10,–€/osoba/1 rok.

Pre identifikáciu platby do poznámky uveďte „meno a priezvisko“.

 

ÚHRADA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU ŠPORTOVÉHO KLUBU:

Pre predĺženie riadneho členstva športového klubu v ZSL je potrebné uhradiť členský príspevok na ďalšie obdobie.

Členský príspevok uhraďte na účet ZSL: SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Výška členského príspevku za športový klub je 150,–€/klub/4 roky.

Pre identifikáciu platby do poznámky uveďte „názov klubu“.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte nás kontaktovať  na registracia@zsl.sk