registrácia

Pridajte sa k nám. Iba spoločne vytvoríme silnú komunitu.

Zachráňme slovenské lyžovanie.

Kto vypĺňa registráciu jednotlivca?

Registráciu jednotlivca vypĺňate, ak ste:

  • zákonný zástupca a chcete zaregistrovať seba a (/alebo) svoje dieťa,
  • jednotlivec nad 18 rokov,
  • štatutár klubu (a už ste zaregistrovali svoj klub).

Kde vypĺňate registráciu jednotlivca?

prihláška na registráciu jednotlivca

Ako a kde sa platí členský poplatok?

Členský poplatok sa platí elektronicky na transparentný účet.

Členský poplatok pre jednotlivca na jeden kalendárny rok je minimálne 10€, prípadne min. 40€ na 4 roky.

Preto minimálne, lebo môžete Zväz podporiť aj vyššou čiastkou.

Do poznámky platby napíšte meno a priezvisko člena, za ktorého platíte členský poplatok a informáciu, či platíte členský poplatok na 1 alebo 4 roky.

Kto vypĺňa registráciu klubu?

Registráciu klubu vypĺňate, ak ste:

  • štatutárom klubu alebo inou zodpovednou osobou za klub.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Kde vypĺňate registráciu klubu?

Prihláška na registráciu klubu

Ako vypĺňate registráciu klubu?

V prvej časti vyplníte informácie o klube. V druhej časti vyplníte osobné informácie o štatutárovi klubu, jeho zástupcovi alebo inej zodpovednej osobe za klub.

Nezabudnite vyplniť komunikačný e-mail, cez ktorý bude vedená ďalšia komunikácia.

Prosím, ešte raz pozorne skontrolujte celý formulár – najmä povinné polia, označené hviezdičkou*. Sú všetky tieto polia vyplnené?

Nezabudnite…

Po vyplnení registrácie klubu je potrebné, aby sa štatutár zaregistroval ako jednotlivec a vyplnil hromadnú prihlášku za členov svojho klubu.

Problémy s vypĺňaním registrácie?

Ak ste správne vyplnili formulár a odoslali ho, zelená správa pri tlačidle vás upozorní, že formulár bol odoslaný. Môže sa však stať, že polia zostanú vyplnené, aj keď sa formulár odošle. Skúste viackrát skontrolovať svoju e-mailovú schránku (aj priečinok s reklamami a spamom) a počkajte na e-mail.

Ak by Vám nič neprišlo – je to znamenie, že niekde nastala chyba. Prosím, skúste formulár vyplniť ešte raz.

Ak by chyby pretrvávali, neváhajte nás kontaktovať na registracia@zsl.sk.

Ako a kde sa platí členský poplatok?

Členský poplatok sa platí elektronicky na transparentný účet.

Členský poplatok za klub je minimálne 150€ / 4 kalendárne roky.
Je potrebné zaplatiť členské poplatky za členov klubu: 10€ / 1 človek / 1 rok, prípadne 40€ / 1 človek / 4 roky.
Tiež sa platí členský poplatok za štatutára klubu, 10€ / 1 rok, 40€ / 4 roky.

Preto minimálne, lebo môžete Zväz podporiť aj vyššou čiastkou.

Do poznámky platby napíšte za aký klub / akého člena platíte členský poplatok a informáciu, či platíte členský poplatok na 1 alebo 4 roky.

Na hromadnú registráciu členov Vášho klubu vyplňte nasledujúcu tabuľku – stiahnuť tabuľku v Exceli a následne ju zašlite priamo na email – registracia@zsl.sk

Stiahnuť tabuľku v Exceli