talentovaná mládež

Predpis ZSL o kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA SEZÓNU 2022

Marianna Klementová

Michal Adamov

Emília Rendová

Michaela Straková

Ján Adamov

FIS PROFIL

FIS PROFIL

FIS PROFIL

FIS PROFIL

FIS PROFIL