talentovaná mládež

Predpis ZSL o kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA SEZÓNU 2022/2023

Marianna Klementová

Michal Adamov

Emília Rendová

Michaela Straková

Ján Adamov

FIS PROFIL

FIS PROFIL

FIS PROFIL

FIS PROFIL

FIS PROFIL