ÚHRADA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU JEDNOTLIVCA:

Pre predĺženie individuálneho členstva v ZSL je potrebné uhradiť členský príspevok na ďalšie obdobie.

Členský príspevok uhraďte na účet ZSL: SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Výška členského príspevku jednotlivca je 10,–€/osoba/1 rok.

Pre identifikáciu platby do poznámky prosím uveďte „meno a priezvisko“.

ÚHRADA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU ŠPORTOVÉHO KLUBU:

Pre predĺženie riadneho členstva športového klubu v ZSL je potrebné uhradiť členský príspevok na ďalšie obdobie.

Členský príspevok uhraďte na účet ZSL: SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Výška členského príspevku za športový klub je 150,–€/klub/4 roky.

Pre identifikáciu platby do poznámky prosím uveďte „názov klubu“.

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte nás kontaktovať  na registracia@zsl.sk