ÚHRADA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU:

 

Ak ste členom ZSL a chcete uhradiť členský príspevok, aby Vaše členstvo bolo platné postupujte nasledovne:

Uhraďte členský príspevok na transparentný účet

IBAN:SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Pre identifikáciu platby do poznámky uveďte nasledovné:

  • Meno a priezvisko

  • Názov klubu

(ak ste členom klubu registrovaného v ZSL, ak nie – bez klubovej príslušnosti)

Výška členského príspevku jednotlivca je 10,–€/osoba/1 rok