Štátna športová reprezentácia

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2023/24

Matej BAČO

FIS profil

ISŠ profil

Samuel JAROŠ

FIS profil

ISŠ profil

Katarína PITOŇÁKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Martin JÓZSA

FIS profil

ISŠ profil

Sára PITOŇÁKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Samuel SAKÁL

FIS profil

ISŠ profil

Tadeáš NEDIELKA

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2022/23

KLAUDIA MEDLOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

SAMUEL JAROŠ

FIS profil

ISŠ profil

MATEJ BAČO

FIS profil

ISŠ profil

MARTIN JÓZSA

FIS profil

ISŠ profil