Štátna reprezentácia

ŠTÁTNA REPREZENTÁCIA SR 2022/2023

KLAUDIA MEDLOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

SAMUEL JAROŠ

FIS profil

ISŠ profil

MATEJ BAČO

FIS profil

ISŠ profil

MARTIN JÓZSA

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA REPREZENTÁCIA SR 2021/2022 URČENÁ ROZHODNUTÍM SOŠV

Klaudia MEDLOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Matej BAČO

FIS profil

ISŠ profil

Samuel JAROŠ

FIS profil

ISŠ profil 

Eva HANICOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Katarína PITOŇÁKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Martin JÓZSA

FIS profil

ISŠ profil

Samuel SAKÁL

FIS profil

ISŠ profil