reprezentácia

Štátna reprezentácia SR určená rozhodnutím SOŠV.

SEZÓNA 2021/2022

OLYMPIJSKÝ TÍM

Klaudia MEDLOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

DOSPELÍ

Matej BAČO

FIS profil

ISŠ profil

Samuel JAROŠ

FIS profil

ISŠ profil 

JUNIOR TÍM

Eva HANICOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Katarína PITOŇÁKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Martin JÓZSA

FIS profil

ISŠ profil

Samuel SAKÁL

FIS profil

ISŠ profil