Štátna športová reprezentácia

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2023/24

Matej BAČO

FIS profil

ISŠ profil

Samuel JAROŠ

FIS profil

ISŠ profil

Martin JÓZSA

FIS profil

ISŠ profil

Tadeáš NEDIELKA

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA SR 2022/23

KLAUDIA MEDLOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

SAMUEL JAROŠ

FIS profil

ISŠ profil

MATEJ BAČO

FIS profil

ISŠ profil

MARTIN JÓZSA

FIS profil

ISŠ profil