Štátna rreprezentácia

ŠTÁTNA REPREZENTÁCIA SR 2022/2023

FIS profil

ISŠ profil

FIS profil

ISŠ profil

ŠTÁTNA REPREZENTÁCIA SR 2021/2022 URČENÁ ROZHODNUTÍM SOŠV

Alena PROCHÁZKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Barbora KLEMENTOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Ján KORISTEK

FIS profil

ISŠ profil

Peter MLYNÁR

FIS profil

ISŠ profil

Lucia REPKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Mária DANIELOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Barbora HORNIAKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Petra REPKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Andrej RENDA

FIS profil

ISŠ profil

Martin PAVELLA

FIS profil

ISŠ profil

Timea MAZÚROVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Marianna KLEMENTOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Kristína SIVOKOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Denis TILESCH

FIS profil

ISŠ profil 

Jáchym CENEK

FIS profil

ISŠ profil

Veronika BUKASOVÁ

FIS profil

ISŠ profil

Matej HORNIAK

FIS profil

ISŠ profil

Samuel BEŤKO

FIS profil

ISŠ profil

Marko HAVRAN

FIS profil

ISŠ profil