Zápisnica z 1. riadnej konferencie ZSL, o.z.:

 

Zápisnica zo zasadnutia členov a podporovateľov ZSL, o.z.: