6. kolo Rossignol Cup

malinô brdo - zsl rossignol cup trať

Rossignol Cup logo

P R O P O Z Í C I E

6. KOLO ROSSIGNOL CUP – ZSL

 

Vyhlasovateľ:   ZSL (Zväz slovenského lyžovania, o. z. Bratislava)

Usporiadateľ:   LK Ružomberok

Miesto :             Ružomberok – Malinô Brdo

Dátum:              9. februára 2020

Štartujú:           U 12 predžiaci

Trať:                Malinô Brdo 1.a Hlavná

 

malinô brdo - zsl rossignol cup trať

 

Podmienky účasti:     V zmysle Pretekového poriadku

 

Štartovné a skipasy:
Štartovné:                       7,- €
Skipas v deň pretekov:  7,- € + 2,-€ záloha na magnet. kartu (pretekár, tréner)
Možnosť zakúpenia pri prezentácii 7.2.2020
Na  piatich pretekárov pripadá jeden trénersky lístok v cene ako pre pretekára
Skipas na tréning:         10,- € + 2,-€ záloha na magnet. kartu (pretekár, tréner)
Zakúpenie v pokladni strediska

 

Prezentácia a registrácia:
Registrácia:
elektronicky – PT Časomiera   (www.casomierapt.sk/registracie.php) do  7.2.2020 do 15.00 hod
Štartovné sa platí pri registrácii on-line, bankovým prevodom na č.ú.: SK34 1111 0000 0066 2688 1003
Do poznámky uveďte názov klubu a počet pretekárov.

 

Prezentácia:
7.02.2020
od 17.30 hod. do 18.30 hod.  v penzióne KÚRIA, pred odbočkou na Kubínsku Hoľu
Účasť vedúcich družstiev alebo trénera každého klubu je na prezentácii a porade trénerov POVINNÁ!

 

Ceny: 
odmenení budú pretekári v každej kategórii:
1.-3. miesto budú ohodnotené pohárom, diplomom a vecnou cenou
4.-6. miesto pretekári dostanú diplom a vecnú cenu
kategória BABY (2012) bude vyhodnotená zvlášť, takým istým systémom
Víťazné družstvo v rámci ROSSIGNOL CUP bude odmenené vecnými cenami.

 

Zdravotná služba:
Horská služba Veľká Fatra

 

Disciplína:
Obrovský slalom 1.kolo  –  mladšie predžiactvo
Obrovský slalom MINI 1.kolo  – staršie predžiactvo

 

Kategórie lyžiari:
1. Mladšie predžiačky
2. Mladší predžiaci
roč. 2010 – 2012
3. Staršie predžiačky
4. Starší predžiaci
roč. 2008 – 2009

 

Miesto oficiálnej tabule výsledkov:
Cieľový areál trate 1a. Hlavná

 

Vyhlásenie výsledkov
Pódium pri Apres ski bar Malinô Brdo

 

Časový program pretekov:
7.2.2020 deň tréningu:
7:00 hod – 8:30 hod    Tréning medzi tyčami
8:30 hod – 12:00 hod  Voľné lyžovanie

9.2.2020 deň pretekov:
7:10 hod           Doprava z Hrabova na  Malino Brdo (kab. lanovka) + Rozjazd
8:45 – 9:15       prehliadka trate starší predžiaci
9:25 hod           štart predjazd
9:30 hod           štart prvého pretekára starší predžiaci

Po skončení starších predžiakov korektúry trate podľa rozhodnutia jury.

10:45 -11:15    prehliadka trate mladší predžiaci
11:25 hod        štart predjazd
11:30 hod        štart prvého pretekára mladší predžiaci
13.30 hod (predpoklad)   Vyhlásenie výsledkov jednotlivcov a tímovej súťaže ROSSIGNOL CUP

 

Poradie štartu:
Podľa dohody na porade trénerov.

 

Organizačný Výbor:

Riaditeľ pretekov:                        Peter Stano

Autor trate:                                   Ján Grib                

Veliteľ bránkových rozhodcov:  Juraj Šooš

Vedúci časomiery a výpočtov:   František Toman  

Hospodár:                                    Naďa Motyková   

Zodpovedná osoba za ZSL:       Ladislav Smolen  

Kontaktná osoba:                        Peter Stano, telefónne číslo: 0905 589 949

                       

Upozornenie:
Všetci účastníci pretekov sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo  a vlastné zdravotné poistenie!
Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas tréningu a pretekoch.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu času pri organizovaní pretekov. V prípade nevhodných snehových alebo iných podmienkach si vyhradzuje právo na úplné zrušenie pretekov najneskôr  48 hodín pred začiatkom pretekov. Za stratu štartovného čísla účtujeme 20,-€.  

 

Partneri podujatia: