KURZ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ NIELEN PRE ELITNÝCH ŠPORTOVCOV

Projekt Athletes Speakers prináša elitným športovcom jedinečnú príležitosť zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti, ktoré môžu využiť nielen vo svojej športovej kariére, ale aj v širšom profesionálnom živote.

Kurz obsahovo pokrýva širokú škálu oblastí, ktoré sú nevyhnutné pre moderných športovcov:

  • Verejné vystupovanie: praktické rady a techniky, ako efektívne komunikovať pred publikom.ako prekonať strach z verejného vystupovania a stať sa sebavedomým a presvedčivým rečníkom.
  • Rozprávanie príbehov: umenie rozprávať príbehy, ktoré inšpirujú a zapájajú publikum.
  • Sociálne médiá:: nástroje a stratégie na budovanie a udržanie pozitívnej online reputácie, posilnenie svojej prítomnosť na sociálnych médiách a efektívnu komunikáciu so svojimi fanúšikmi a sponzormi.
  • Mediálny tréning: ako zvládať rozhovory a tlačové konferencie, stretnutia s médiami a cítiť sa sebaisto a profesionálne.
  • Neverbálna komunikácia: ako vyjadriť svoje úmysly bez slov, pochopiť a ovládať neverbálne signály, ktoré sú kľúčové pri efektívnej komunikácii.
  • Príprava na pracovný pohovor: zručnosti potrebné na úspešné pracovné pohovory a prezentovanie svojich kvalít.

Kurz Athletes Speakers je navrhnutý tak, aby bol ľahko dostupný a umožnil účastníkom učiť sa vlastným tempom. Využíva asynchrónny formát s cvičeniami na konci každého modulu na posilnenie učenia. Po úspešnom absolvovaní všetkých modulov získajú účastníci certifikát ako doklad o ich novonadobudnutých zručnostiach.

Pozývame všetkých členov ZSL, športovcov, ale aj širokú športovú verejnosť využiť túto jedinečnú príležitosť na zlepšenie svojich komunikačných schopností. Kurz je online, bezplatný a dostupný pre všetkých, vďaka podpore SOŠV. Viac informácií a registráciu nájdete na stránke projektu https://athletesspeakers.eu/. Pripojte sa k nám a staňte sa súčasťou komunity sebavedomých a efektívnych rečníkov.