Motivovať a pomáhať ku kvalitatívnemu i kvantitatívnemu rastu

V rámci Zväzu slovenského lyžovanie (ZSL) sa ani nezaháľa ani v dovolenkovom čase. V bežeckom lyžovaní prebieha v letnom období príprava predovšetkým na kolieskových lyžiach. “Pustili sme sa do organizovania Slovenského pohára na kolieskových lyžiach, ktorý zavŕši letnú prípravu športovcov. Naplánované máme vytrvalostne preteky voľnou a klasickou technikou, ako aj v súpaži do kopca. Uzavrieme tak leto a športovci sa potom môžu pripravovať na najdôležitejšiu zimnú časť sezóny,” uviedla na úvod Ivana Mrázová z oddelenia starostlivosti o reprezentáciu v severských disciplínach, kam patrí aj bežecké lyžovanie.

Od začiatku jej pôsobenia v ZSL je snahou nájsť spôsob odmeňovania klubov a športovcov. “Finalizujeme systém, ktorým chceme motivovať kluby k tomu, aby stále rástli kvantitatívne i kvalitatívne. Ich úlohou bude vykonávať športovú činnosť a my im v tom budeme pomáhať. K tomu, aby im stále nechýbalo odhodlanie napredovať, potrebujú motiváciu, ktorú im my chceme poskytnúť starostlivosťou o nich,” tvrdí Mrázová.

Početná členská základňa je základným predpokladom k napredovaniu aj v bežeckom lyžovaní. “Naším dlhodobým a hlavným cieľom je vytvoriť silnú členskú základňu pretekárov už od detí, venovať sa im a podporovať, aby ich šport bavil a chceli sa stále zlepšovať. Potrebujeme, aby športovci mali silnú konkurenciu, dostať preteky na vyššiu úroveň. Neskôr si tak budeme môcť vyberať z talentov, ktoré nás budú reprezentovať,” načrtla Mrázová základnú stratégiu v tejto sekcii ZSL.

Aj v tejto sekcii sa venujú administratívnym záležitostiam. “Dávame do poriadku nominačné a kvalifikačné predpisy, ktoré bude nastavené tak, aby sa nám podarilo spolu v spolupráci s trénermi a klubmi vychovať športovcov, ktorí sa budú umiestňovať v popredných priečkach na vrcholných podujatiach. Vyžaduje si to veľa práce, lebo momentálne musíme pracovať s tým, čo máme a v žiadnom prípade nechceme znevýhodňovať pretekárov, ktorí boli naučení na určitý systém z predošlej organizácie. Veríme, že aj v spolupráci s nimi sa nám podarí posúvať spolu vpred a nastaviť si také kritéria, ktoré z nás naozaj spravia organizáciu na úrovni, ktorá bude zastrešovať športovcov s vynikajúcimi výsledkami,” zaželala si Ivana Mrázová.