Sekcia moderných disciplín vypisuje výzvu na predkladanie projektov športovej infraštruktúry

Sekcia moderných disciplín ZSL, vyzýva športovú obec Zväzu slovenského lyžovania a iné výzvou špecifikované subjekty ku predkladaniu projektov alebo projektových zámerov k vybudovaniu alebo modernizácii športovej infraštruktúry pre Cross a Freestyle. Sekcia moderných disciplín si uvedomuje dôležitosť rozvoja nie len v systematickej práci s mládežou a podpory reprezentácie, ale taktiež v rozvoji športovej infraštruktúry, ktorá je na Slovensku aktuálne nedostatočná. Predloženie projektových zámerov alebo projektov je potrebné predložiť do 6.9.2022 v e-mailovej forme na: freestyle@zsl.sk

Viac o výzve na predkladanie projektov nájdete tu: Výzva na predkladanie projektov športovej infraštruktúry