PROPOZÍCIE SLALOM NA SUCHU III. – Finále

PROPOZÍCIE SLALOM NA SUCHU III. – Finále

01.08.2020 (sobota), Štrbské pleso

 

Vyhlasovateľ: ZSL (Zväz slovenského lyžovania, o.z. Bratislava)

Usporiadateľ: ZSL (Zväz slovenského lyžovania, o.z. Bratislava)

Termín:          01.08.2020 (sobota)

Miesto:           Štrbské pleso

Štartujú:         Super baby, predžiaci a žiaci

Trať:               Štrbské pleso – 3. Interski

 

 

Podmienky účasti:
V zmysle Pretekového poriadku.

 

Štartovné a lístok na kabínovú lanovku: 0,- €

 

Registrácia a prezentácia:
Štartovné je na náklady ZSL o.z.

 

Registrácia:

Uveďte názov klubu a počet pretekárov.

Link : https://www.casomierapt.sk/registracie.php

Deti budú mať čísla, ktoré sa im zaslali po skončení zimnej sezóny 2020 zo ZSL, preto prosíme trénerov a rodičov, aby si deti doniesli tieto čísla. V prípade, ak sa chce zúčastniť niekto, kto nie je členom ZSL a nemá číslo, dostane číslo na mieste.

Prezentácia:
Prezentácia bude v deň pretekov 01.08.2020 od 10:00 v kancelárii lyžiarskej školy TATRASKI (oproti pokladni na sedačku Solisko) a štart bude o 11:00 hod.

 

Losovanie:
Štartová listina bude použitá, tá, ktorá sa vylosovala na konci zimnej sezóny 2020 a na základe ktorej dostávali pretekári čísla.

 

Porada trénerov:
NEBUDE.

 

Zdravotná služba:
DHS Vysoké Tatry

 

Disciplína:
Slalom na suchu

 

Povinná výbava pretekára:
Prilba (môže byť aj cyklistická), odporúčame kopačky, aby sa deti nešmykli.

 

Kategórie:

  1. Mladšie predžiačky 2010 – 2012
  2. Mladší predžiaci            2010 – 2012
  3. Staršie predžiačky 2008 – 2009
  4. Starší predžiaci 2008 – 2009
  5. Mladšie žiačky 2006 – 2007
  6. Mladší žiaci 2006 – 2007
  7. Staršie žiačky 2004 – 2005
  8. Starší žiaci 2004 – 2005

 

Ceny:
Na pretekoch budú odmenení prví šiesti pretekári v každej kategórii.

 

Miesto oficiálnej tabule výsledkov:
Cieľový areál zjazdovky Interski.

 

Vyhlásenie výsledkov:
Amfiteáter pre hotelom FIS, 30 min. po ukončení pretekov.

 

Kolá a trať:
V každej kategórií budú 2 kolá.

Časový program pretekov 01.08.2020 (sobota):

 

10:00 – 10:45  Prezentácia

10:00 – 10:45  Prehliadka trate

11:00  Štart prvého pretekára

 

Poradie štartu:          

  1. trať: mladšie predžiačky, mladší predžiaci, staršie predžiačky, starší predžiaci
  2. trať: mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky, starší žiaci

 

 

 

Organizačný Výbor:

Riaditeľ pretekov:                              Ladislav Smolen                   

Autor trate:                                          Peter Lupták  

Bránkový rozhodca:                            –         

Vedúci časomiery a výpočtov:          Ing. Radovan Cagala

Zodpovedná osoba za ZSL                Ing. Radovan Cagala

Kontaktná osoba:                                Ing. Radovan Cagala

 

Upozornenie:

Všetci účastníci pretekov sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo  a vlastné zdravotné poistenie! Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas pretekov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu času pri organizovaní pretekov. V prípade nevhodných poveternostných alebo iných podmienkach si vyhradzuje právo na úplné zrušenie pretekov.