Stretnutie zástupcov ZSL s hlavným hygienikom

Dnes, 12.1.2021, sa na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov ZSL (L. Smolen, J. Palovičová, P. Pukalovič – COVID manažér pre ZSL) a hlavného hygienika pána MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH.

Predmetom rokovania bolo prejednanie možnej výnimky na pretekanie a trénovanie pre členov ZSL vo vybraných lyžiarskych strediskách.

Obe strany predložili argumenty, stretnutie bolo plodné. Zo stretnutia je vyhotovený písomný zápis, ktorý prikladáme k tomuto článku.