Transparetný účet OZ ZSL

Nakoľko transparentné nakladanie s financiami získanými na chod projektu vnímame ako samozrejmosť, občianske združenie Zväz Slovenského Lyžovania disponuje tzv. transparentným účtom. Jedná sa o bežný účet, ktorého obraty sa dajú verejne, bez akýchkoľvek technických prekážok kedykoľvek a kýmkoľvek kontrolovať – na internete. 

Číslo nášho účtu je SK11 0900 0000 0051 5629 7675 a jeho transakčnú históriu si môžete prezrieť tu

Dôvody zriadenia takéhoto účtu sú zrejmé – chceme aby ste videli, akým spôsobom získavame a míňame každé euro