Tretia mimoriadna konferencia ZSL už za dverami

Dňa 30. 11. 2021 Výkonný výbor Zväzu slovenského lyžovania na svojom 10. zasadnutí zvolal 3. mimoriadnu Konferenciu ZSL, ktorá sa uskutoční online formou dňa 16. decembra 2021 (štvrtok) o 13:30 hod.

Predmetom rokovania bude okrem schválenia zmeny sídla ZSL aj doplnenie orgánov ZSL, ktoré ustanovujú Stanovy ZSL schválené na 2. riadnej Konferencii ZSL zo dňa 2. 7. 2021.

Podrobnejšie informácie k priebehu 3. Konferencie ZSL 2021 budú priebežne zverejnené TU.