Úspešne napredujeme v plnení úloh z Konferencie ZSL 2020

Delegáti Konferencie ZSL 2020 okrem iného zaviazali Výkonný výbor ZSL k zahájeniu aktivít smerujúcim k vzniku partnerstiev so štátnymi verejnými a zahraničnými inštitúciami.

 

Jednou z týchto oblastí je aj partnerstvo so strednými športovými školami v Slovenskej republike, ktoré sú základnou inštitúciou starostlivosti o talentovanú mládež v kombinácii so školským vzdelávacím systémom. V uplynulých dňoch došlo k uzavretiu a podpisu dohody o spolupráci a vzájomných projektoch medzi Zväzom slovenského lyžovania a ďalšou vzdelávacou inštitúciou, tentokrát Strednou športovou školou v Banskej Bystrici.

Táto dohoda je základnou platformou pre vytváranie partnerstiev oboch organizácií v rôznych športových projektoch, ktoré sú zamerané na verejný alebo štátny záujem v športe a špeciálne na rozvoj talentovanej mládeže v lyžovaní, ktorá študuje na škole.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Stredná športová škola v Banskej Bystrici je historicky a aj dnes liahňou mnohých športových talentov, ktorí sa dokázali presadiť na medzinárodných športových podujatiach reprezentujúcich SR v skokoch na lyžiach, severskej kombinácii, bežeckom lyžovaní, biatlone, zjazdovom lyžovaní a v mnohých iných individuálnych a kolektívnych športoch. Tesné prepojenie medzi vzdelávaním a výchovou mladého vrcholového športovca je dnes neodmysliteľné bez špičkového zázemia, ktoré takéto talenty nájdu v prostredí športových škôl a ZSL je hrdé, že môže byť a je považované za rovnocenného partnera v tomto procese pre všetky talenty v lyžiarskych športoch.

 

Memorandá vo formáte .pdf budú postupne pribúdať na túto podstránku.