Zrušenie 7. kola – finále Rossignol Cup

Zväz slovenského lyžovania

Z dôvodu aktuálnej situácie prijal Výkonný výbor Zväzu slovenského lyžovania, o.z. nasledovné:

S okamžitou platnosťou až do odvolania ruší všetky športové a iné akcie organizované alebo pripravované Zväzom slovenského lyžovania, o.z.

Z preventívneho hľadiska a z dôvodu ochrany zdravia našich pretekárov, ich rodičov, členov a podporovateľov je finále Rossignol cup, ktoré sa malo konať 14.3.2020 v Bachledovej doline zrušené.

Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko, nakoľko finále Rossignol cup bolo pripravované ako finále prvej sezóny pod hlavičkou Zväzu slovenského lyžovania, o.z. avšak zdravie a ochrana zdravia je viac ako plán, alebo marketing.

Vyhodnotenie sezóny Rossignol cup 2020 urobíme ku dňu 9.3.2020. Vyhodnotenie sezóny a výsledky jednotlivcov aj klubov za sezónu 2020 budú zverejnené na našom webe a na webe casomierapt.sk najneskôr 10.3.2020.

V prvom rade nám ide o deti a preto ceny a odmeny za celú sezónu 2020 budú doručené všetkým našim pretekárom cez ich kluby. Takisto okrem vyhodnotenia sezóny 2020 sme mali pripravené ceny od partnera Rossignol pre všetkých zúčastnených našich pretekov a aj tieto ceny budú doručené všetkým účastníkom pretekov Zväzu Slovenského Lyžovania, o.z.

Veríme, že pochopíte, že k tomuto rozhodnutiu nás viedol pocit zodpovednosti a zachováte k nám aj napriek všetkému vašu priazeň.

Už teraz sa na vás tešíme v sezóne 2021.

 

Váš tím ZSL.