ZSL víta spoločnú výzvu osobností k zjednoteniu lyžiarskeho hnutia: „Veríme, že hodnoty zvíťazia“

BRATISLAVA – Predstavitelia Zväzu slovenského lyžovania vítajú iniciatívu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý v stredu inicioval stretnutie deviatich osobností histórie slovenského lyžovania, na ktorom prijali spoločné vyhlásenie k súčasnému stavu v našom športe.

Z lyžiarskych osobností sa pod spoločné vyhlásenie podpísali: bývalý predseda Výboru zväzu lyžovania SŮV ČSZTV Martin Schelling, bývalý prezident Slovenského lyžiarskeho zväzu (SLZ) Július Dubovský, bývalá prezidentka Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), funkcionárka Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) a trojnásobná olympionička v zjazdovom lyžovaní Janka Gantnerová, bývalý prezident SLA a olympionik v severskej kombinácii František Repka, bývalý predseda úseku alpských disciplín SLZ a funkcionár v rámci FIS profesor Juraj Sinay, bývalý reprezentačný tréner bežcov na lyžiach v ČSSR a Švajčiarsku Ján Michalík, päťnásobný olympionik a víťaz pretekov SP v behu na lyžiach, v súčasnosti tréner bežeckej reprezentácie žien v Poľsku Martin Bajčičák, medailistka z pretekov SP a dvojnásobná olympionička v behu na lyžiach Anna Pasiarová, víťaz pretekov SP, dvojnásobný olympionik  a dvojnásobný medailista z MS v skokoch na lyžiach Martin Švagerko.

Vyhlásenie citujeme zo stránky olympic.sk:

„Ako osobnosti, ktoré sa v pozícii pretekárov, trénerov či funkcionárov dlhodobo podieľali na písaní histórie slovenského lyžovania, sme na stretnutí v Liptovskom Mikuláši spoločne prediskutovali krízovú situáciu v slovenskom lyžovaní a hľadali sme možné východiská z nej.

Slovensko má dnes najlepšiu zjazdárku na svete. To je neuveriteľná skutočnosť, o akej mohli generácie našich lyžiarov iba snívať. A to aj napriek tomu, že trpezlivo, nezištne a obetavo formovali peknú a bohatú históriu lyžiarskeho športu na Slovensku.

Napriek tomu slovenské lyžovanie dnes celkove nie je v dobrej kondícii. To sa týka podmienok na prípravu, celkového stavu športovísk, členskej základne, športových výsledkov v rámci všetkých odvetví, i počtu trénerov.

Celá slovenská verejnosť – nielen lyžiarska – je navyše v posledných mesiacoch stresovaná konfliktmi vo vnútri lyžiarskeho hnutia.  Patová situácia akoby nemala riešenie.

Nedávno sa nám skončila zimná sezóna a tá nasledujúca je olympijská.

Na ZOH 2022 v Pekingu sa naše nádeje budú upierať najmä k Petre Vlhovej, Klaudii Medlovej, Adamovi a Andreasovi Žampovcom. Ale radi by sme na štarte mali podstatne viac lyžiarskych reprezentantov v čo najväčšom počte odvetví a disciplín.

Od Pekingu nás delí necelých desať mesiacov. Je teda najvyšší čas starať sa o upokojenie situácie a nájsť riešenie, akceptovateľné pre rozhodujúcu väčšinu lyžiarskeho hnutia.

My dolupodpísaní, ktorí sme všetci určitým dielom prispeli k histórii slovenského lyžovania, s nevôľou sledujeme, čo sa s naším milovaným športom deje.

Zároveň oslovujeme všetkých slovenských lyžiarov, aby sa k nám pripojili a svojím hlasom na sociálnych sieťach oslovili zodpovedných funkcionárov: Prestaňte vzájomne bojovať a začnite sa spoločne starať o znovuzrodenie slovenského lyžovania! Zahoďte za hlavu osobné záujmy a nájdite spoločnú reč!

Dôrazne preto žiadame predstaviteľov Slovenskej lyžiarskej asociácie i Zväzu slovenského lyžovania, aby spoločne hľadali cestu k znovuzjednoteniu lyžovania na Slovensku, a to na báze demokracie, rešpektu a solidarity.“

 

„V prvom rade vďaka patrí vedeniu SOŠV, že túto aktivitu organizovala v záujme opätovného spojenia lyžiarskeho hnutia. Ešte väčšie ďakujem patrí významným osobnostiam lyžiarskej komunity za podporu zjednotenia, o ktoré sa snažíme. Zjednotenie hnutia je základným princípom ZSL a zmeny, ktorú by sme radi predstavovali. “ uviedol výkonný podpredseda ZSL Ladislav Smolen.

ZSL ku dnešnému dňu vyjadrilo podporu stovky členov, klubov, funkcionárov, pretekárov, športových odborníkov bývalých špičkových reprezentantov ČSSR a SR, osobností športového a spoločenského života. Veľa z nich opustila rady SLA pre dlhodobú nespokojnosť s fungovaním strešnej organizácie lyžovania na Slovensku.

„Zjednotenie lyžovania a upokojenie situácie pred olympijskou sezónou je jednoznačným cieľom aj ZSL. Preto veríme, že v piatok 30. apríla nájde naša úprimná snaha o jednotu v lyžiarskom hnutí  podporu v pléne Valného zhromaždenia SOŠV a ZSL tak bude mať možnosť naplniť svoje poslanie a dospieť k prijatiu do FIS ako zástupca Slovenskej republiky. Až potom, ak ZSL prejde afiliáciou do FIS,  je možné, že sa stane národným športovým zväzom zastupujúcim lyžovanie na Slovensku,“ potvrdil prezident ZSL Ján Krajčík.

 

Osobnosti dlhodobo upozorňovali na stav slovenského lyžovania

Zväz slovenského lyžovania vníma, že viacerí účastníci stretnutia dlhodobo kritizujú prácu a pomery  v Slovenskej lyžiarskej asociácii, avšak sme to až do dnešných dní nekomentovali.

Janka Gantnerová, (je členka SLA) žijúca legenda lyžovania na Slovensku aj z postu prezidentky SLA už dávno upozorňovala na to, že viaceré uznesenia vedenia SLA sú v rozpore so stanovami SLA a výsledok bol, že bola nátlakom donútená odísť z postu prezidentky SLA.
Viac tu: https://www.webnoviny.sk/jana-gantnerova-uz-nie-je-prezidentkou-lyziarskej-asociacie/

František Repka, (je členom SLA) sa tiež ako jeho predchodkyňa p. Gantnerová vzdal postu prezidenta SLA. Niekoľko rokov sa snažil naštartovať marketing SLA, aby zabezpečil efektívnejšie a celkovo zdravšie fungovanie národného lyžiarskeho zväzu. Dôvodom jeho odstúpenia z funkcie bola podľa jeho slov nekoncepčná a neprofesionálna práca predsedníctva SLA, ako aj dlhotrvajúce a stupňujúce sa názorové nezhody s dvoma viceprezidentmi asociácie, ďalej že v rámci predsedníctva SLA dochádza k účelovej manipulácii s informáciami zo strany viceprezidentov, a tiež ovplyvňovaniu členov predsedníctva SLA, k presadzovaniu ich osobných názorov a záujmov v SLA.“
Viac tu: https://www.webnoviny.sk/frantisek-repka-sa-vzdal-pozicie-prezidenta-slovenskej-lyziarskej-asociacie/

Profesor Juraj Sinay,  (nie je členom SLA) dlhoročný skúsený funkcionár slovenského, československého a svetového lyžiarskeho hnutia, ktorý bol pri rokovaniach na MŠVVŠ hlavným oponentom voči SLA, z asociácie, kde bol podobne ako p. Gantnerová od jej vzniku, vystúpil. Bol a je naďalej konštruktívnym kritikom práce vedenia SLA a je významným poradcom vedenia ZSL v snahe o zjednotenie lyžiarskeho hnutia, za čo mu patrí naša vďaka a rešpekt.

Martin Švagerko, (je členom SLA) ako člen klubu ŠKLBB bol podpísaný pod vyhlásenie tohto čisto skokanského klubu, ktorý ako prvý podporil zjazdárske hnutie vo svojej snahe očistiť a zmeniť pomery v našom hnutí ešte v SLA. V tej chvíli to chcelo až skoro hrdinstvo, aby sa niekto iný zastal zjazdárskej komunity v SLA, lebo každý takýto čin sa trestal.

https://www.sportinak.sk/skokani-na-lyziach-napisali-otvoreny-list-vedeniu-sla–kompletne-znenie

Skúsenosti Martina Bajčičáka, (je členom SLA) z pretekárskej kariéry, ako aj z trénerskej praxe môžu byť zásadné pri rozvoji bežeckých disciplín u nás. Viackrát poukazoval na nedostatky v práci SLA. Tí, ktorí poznajú pozadie jeho ukončenia kariéry vedia, že SLA nemalo záujem o jeho služby a aj preto skončil tento špičkový športový odborník za hranicami Slovenska, kde odvádza výbornú prácu. Bežecké lyžovanie viac ako kedykoľvek pred tým potrebuje kvalitných športových odborníkov, avšak vedenie SLA to tak nevidí.
Viac o jeho pohľade na financovanie bežeckého lyžovania tu: https://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/352084-bajcicak-zvazuje-aj-koniec-kariery/

https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/297561-s-financiami-sa-boria-aj-bezci-na-lyziach-do-soci-mieria-len-styria/

Ján Michalík, (nie je členom SLA) ako trénerská legenda sa zapísal do análov lyžiarskeho hnutia nie len u nás nezmazateľným spôsobom a preto jeho názor je pre hnutie dôležité. Upozorňoval aj na neefektívne narábanie s prostriedkami v SLA.
Viac tu: https://sport.aktuality.sk/c/317657/priama-rec-jana-michalika-hlbsie-sa-uz-padnut-neda/