FIS – zákaz používania fluórových voskov

V piatok, 9.10.2020 najvyšší výkonný orgán FIS – FIS Council, opätovne prejednal schválený návrh na zákaz používania fluórových voskov na všetkých FIS podujatiach už od tejto sezóny 2020/2021. Rozhodnutie vypustiť zo športu produkty na báze PFOA bolo prijaté v novembri 2019 na základe vedeckého preukázania negatívneho vplyvu fluórových voskov na životné prostredie a zdravie. Fakt, že technické zariadenie na testovanie podvodníkov bude k dispozícii až od leta 2021 však nemení pozíciu FIS voči návrhu zákazu používania fluórových voskov.

 

Oficiálne stanovisko FIS: Fluorinated Ski Wax Ban
The Council decided in November 2019 that the use of fluorinated ski wax will be banned for all FIS disciplines from the 2020-21 season which have been shown scientifically to have a negative environmental and health impact. Regulations have been established which impact the manufacturing of these products. FIS strongly supports the ban on Fluorinated waxes and its appointed Working Group has worked tirelessly in the last months to develop a testing device and implement testing and sanctioning protocols across all disciplines in time for the start of the 2020-21 season. However, due to unforeseen delays in connection with the Covid-19 pandemic, the FIS Working Group concluded that the testing device will not be ready to be implemented by the start of the upcoming season. FIS remains dedicated to upholding the ban, and the Council approved having all systems in place for implementation by Summer 2021.

 

Zväz slovenského lyžovania zákaz používania fluórových voskov uplatňoval na svojich podujatiach už v sezóne 2019/2020. V plnom znení tento návrh podporujeme a implementujeme ho na všetky súťaže pod hlavičkou ZSL.

Prikladáme aj návod na odstránenie fluórových látok z lyžiarskeho vybavenia.