Igor Vlha: ZSL sa opäť posúva vpred, pre Ski Team Vlha je silným partnerom

Zväz slovenského lyžovania (ZSL) pokračuje v úsilí zjednotiť lyžovanie na Slovensku a stať sa zástupcom všetkých lyžiarov v krajine, a to aj voči Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS). Ďalšie priblíženie k tejto méte prinieslo nedávne rozhodnutie valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), kde sa opätovne rokovalo o situácii v slovenskom lyžovaní. Delegáti v hlasovaní nadpolovičnou väčšinou vyjadrili podporu žiadosti ZSL zastupovať SR a záujmy slovenského lyžovania na medzinárodnej úrovni i v štruktúrach FIS.

“Určite je to veľmi správny a výrazný krok vpred. Toto rozhodnutie má veľkú váhu a určite nám to pomôže k tomu, aby bol ZSL zastupujúcim orgánom Slovenska vo FIS. Päť rokov existencie ZSL nás priviedlo do pozície, keď je následne zväz pripravený podať aj žiadosť o štatút národného športového zväzu,” uviedla členka výkonného výboru ZSL Jana Palovičová ku kroku potrebnému podľa stanov FIS k tomu, aby mohol ZSL úspešne ukončiť proces začlenenia sa do štruktúr FIS.

Získanie podpory valného zhromaždenia SOŠV sa podarilo v júli, keď najvyšší orgán SOŠV schválil podporné stanovisko k uzneseniu výkonného výboru SOŠV o ZSL ako nástupníckej organizácii zodpovednej za lyžovanie na Slovensku. Tento verdikt s radosťou privítal aj Igor Vlha, jeden zo zakladajúcich členov ZSL.

“Je to veľmi dobrý pocit. Znova sme sa posunuli ďalej. Verím, že to dotiahneme až tam, kam chceme. Som rád, že diskusia ohľadom nášho lyžovania bola dlhá a rozsiahla. Výsledok hlasovania napovedá, že delegáti pochopili, o čo nám ide, čo a ako chceme robiť. Pre náš Ski Team Vlha je to radostná správa, lebo konečne budeme mať za sebou silného partnera a nebudeme musieť všetko riešiť sami,” vyjadril sa Igor Vlha, otec celkovej víťazky seriálu Svetového pohára alpských lyžiarok 2020/2021 Petry Vlhovej.

Na zásadné rozhodnutie VZ SOŠV vzápätí nadviazala II. Konferencia Zväzu slovenského lyžovania v Martine, na ktorej 78 prítomných delegátov prezentovalo jednotnosť pri hlasovaní za návrh nového znenia Stanov ZSL, ktoré zosúladili organizáciu so Zákonom o športe.

Prezident ZSL Ján Krajčík zdôraznil, že úsilie vynaložené v túžbe dosiahnuť zlepšenie lyžovania na Slovensku prinieslo zásadný progres a priviedlo ZSL do pozície, ktorou je stať sa reálne partnerom štátu a medzinárodných inštitúcií ako národný športový zväz.

“Schválením návrhu zmien Stanov ZSL sa organizácia definitívne vydá na cestu, ktorá nemá v histórii lyžovania obdobu a pevne verím, že prinesie nové príležitosti pre hnutie, kluby a jednotlivcov. Zmeny v znení Stanov ZSL ukotvujú princípy demokracie, rovnosti, odbornosti a ďalších športových hodnôt,” poznamenal Krajčík.ši

Nielen slová, ale aj činnosť ZSL nasvedčuje, že ZSL je na správnej ceste dosiahnuť kompaktnosť slovenského lyžiarskeho hnutia.