Novou členkou Výkonného výboru ZSL je Jana Palovičová

Novou členkou Výkonného výboru ZSL sa dnešným dňom stáva doterajšia expertka ZSL na medzinárodné vzťahy, JUDr. Jana Palovičová. Vo výkonnom výbore nahradzuje Ladislava Smolena, ktorý sa z osobných dôvodov vzdal funkcie viceprezidenta. Jana Palovičová zároveň prevezme aj časť agendy viceprezidenta organizácie. 

Touto kooptáciou Jana Palovičová doplnila zvyšných dvoch členov výkonného výboru, prezidenta Jana Krajčíka a člena výboru Martina Paška. Výkonný výbor je tak opäť trojčlenný schopný prijímať rozhodnutia. Tento stav potrvá do najbližšej volebnej konferencie ZSL.