SOŠV podporil žiadosť ZSL zastupovať Slovenskú republiku vo FIS 

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na svojom mimoriadnom valnom zhromaždení pri príležitosti schvaľovania olympijskej nominácie do Tokia, opätovne rokoval o situácii v slovenskom lyžovaní.  SOŠV tak podporil žiadosť ZSL zastupovať Slovenskú republiku v štruktúrach Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS. 

Súčasťou programu štvrtkového zasadnutia bol aj bod týkajúci sa slovenského lyžovania. K rokovaniu o situácii v našom lyžovaní sa tak najvyšší orgán SOŠV vrátil po aprílovej schôdzi, ktorý sa na druhý pokus podaril. Valné zhromaždenie tentoraz schválilo podporné stanovisko k uzneseniu výkonného výboru SOŠV o ZSL ako nástupníckej organizácii zodpovednej za lyžovanie na Slovensku.  ZSL získal potrebnú nadpolovičnú podporu delegátov, aby mohlo zastupovať slovenské lyžovanie v Medzinárodnej lyžiarskej federácii. Za návrh hlasovalo 47 delegátov, 3 bolo proti a 19 delegáti sa hlasovania zdržali. Tento krok bol potrebný podľa stanov FIS k tomu, aby mohol ZSL úspešne ukončiť proces začlenenia sa do štruktúr FIS.

“Nesmierne nás potešilo rozhodnutie pléna SOŠV, ktoré tak podporilo snahu ZSL zastupovať záujmy slovenského lyžovania na medzinárodnej úrovni. Dnešné rozhodnutie bolo posledným chýbajúcim úkonom zo strany Slovenska voči medzinárodnej federácii. Všetky formálne náležitosti, ktoré FIS vyžadovala, sú tým pádom splnené. V najbližšom období nás čaká prerokovanie na pôde FIS, ktoré by malo definitívne odobriť naše členstvo v medzinárodných štruktúrach. Päť rokov existencie ZSL nás priviedlo do pozície, kedy je následne zväz pripravený podať aj žiadosť o štatút národného športového zväzu,” uviedla členka výkonného výboru ZSL Jana Palovičová.